GroenLinks IJsselstein: groene stad is een gezonde stad

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks IJsselstein voor de periode 2010 – 2014 besteedt de partij veel aandacht aan De Groene Stad.  Volgens de partij is een groene stad een gezonde stad.

In het programma staat het volgende geschreven: “Het behouden en versterken van de groene ruimte verdient meer aandacht, omdat het de stad mooier maakt en omdat groen belangrijk is voor ons dagelijks welzijn.Groengebieden zijn nodig om te kunnen ontspannen, spelen, luieren, wandelen en sporten. De aanwezigheid van groen in de directe omgeving maakt een locatie ook aantrekkelijker voor bedrijven. En groen heeft natuurlijk functies voor dieren en planten in de stad.”

 

De inzet van GroenLinks is onder meer:

  • In het Groenstructuurplan wordt de bestemming van alle groen in kaart gebracht, als leidraad bij beheer en eventuele toekomstige stedebouwkundige ontwikkelingen. Er komt meer aandacht voor de unieke verzameling van fruitboomrassen van IJsselstein.
  • Groen voor iedereen in de buurt. Daarvoor geldt als richtlijn 75m2 per woning (VROM richtgetal).
  • Voor kinderen komt er in iedere wijk een avonturenspeelplaats: een wilde natuurspeelplaats in een groene omgeving waar een kind zelf met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken.
  • Bestaand groen blijft groen. Blijkt groenverlies in specifieke gevallen onvermijdelijk, dan vindt compensatie op zo kort mogelijke afstand plaats, waarbij de oppervlakte en de groenwaarde minimaal gelijk blijven.

Naar het verkiezingsprogramma 2010-2014 »

Bron:
GroenLinks IJsselstein