Berichten

Op 19 december ondertekenen diverse organisaties en wethouder Adri Duivesteijn van Almere de Intentieovereenkomst IAK Groenblauw. De overeenkomst vormt een van de uitwerkingen van het Integraal Afsprakenkader Almere 2.0 over de groei van Almere. De ondertekenaars hebben hiermee de ambitie om de groene identiteit van Almere voort te zetten.

Zo worden er afspraken vastgelegd over de uitwerking van de eerste fase, die zich richt op een kwaliteitsimpuls voor de deelgebieden Poorthout en Almeerderhout en de realisatie van het nieuwe landschapspark Eemvallei.

Groene identiteit
Almere heeft een bijzondere traditie op het gebied van groenblauw. In de vorige eeuw werd vooruitlopend op de ontwikkeling van de stad eerst het groen aangelegd. Vervolgens vond in dit groene raamwerk de stedelijke ontwikkeling in meerdere kernen plaats. Zodoende ontwikkelde Almere zich tot een groot landgoed voor 200.000 inwoners. Tot op de dag van vandaag vormt het groen de identiteit van Almere.

 

Bron:
Gemeente Almere

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Wie werkt aan de openbare ruimte krijgt veel vragen. Vragen die vrijwel altijd te maken hebben met issues op het gebied van duurzaamheid of identiteit. Hoe versterkt de openbare ruimte de identiteit van de stad? Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaam inkopen? En hoe vertaalt zich dit in beheer? Hoe handhaaf je gedrag? Wat is het nut van richtlijnen? Hoe ga je duurzaam om met de grondexploitatiewet?
Goede vragen, want van de openbare ruimte van vandaag en morgen wordt vereist dat hij duurzaam is ingericht én dat hij betekenis heeft voor de gebruikers.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie

Ook interessant:
Beleid, duurzaamheid

Bron:
Stedelijk Interieur
CROW