Berichten

De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) heeft vandaag bekendgemaakt dat Almere de 7e editie van de Floriade mag organiseren. Daarmee verkiest de tuinbouwraad Almere boven de gemeenten Amsterdam, Groningen en de regio Boskoop. De blijdschap is groot op het ‘nieuwe land’, en niet zonder reden. Met de Floriade krijgt Almere er een internationaal cultuur- en recreatiepark bij, waarin natuur centraal staat. In de making of van de Floriade zullen innovaties, zowel voor de tuinbouw als voor groene steden, worden gedeeld en in de praktijk worden gebracht. Voor Almere betekent de toekenning van de Floriade, midden in de economische crisis, de grootste investeringsimpuls in haar geschiedenis; enkel de directe investeringen bedragen al €360 miljoen.

In januari van dit jaar liet de NTR het Almeerse gemeentebestuur weten dat Nederlands’ jongste stad “voldoende mogelijkheid biedt voor een vernieuwende Floriade 2022”. Met ‘Growing Green Cities’, het concept dat de gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben neergelegd, blijkt die verwachting te zijn waargemaakt; de (selectiecommissie van de) NTR heeft zich vandaag uitgesproken vóór een Floriade in Almere, op het breukvlak van het grootste productie- en het grootste consumptiegebied van Nederland, van ‘Growing Green’ en ‘Green Cities’.

Waargeworden sprookje
Wethouder Adri Duivesteijn, voorzitter van de Stuurgroep Floriade, noemt de toekenning van de NTR een waargeworden sprookje: “Het is alsof er sterrenstof over het centrum van Almere wordt uitgestrooid, alsof alles meer glans krijgt; Almere krijgt er een magische nieuwe plek bij, een groene Cité Idéale.”

Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economische Zaken, beschouwt de Floriade als een economische multiplier, waarbij de traditie van Flevoland – ruimtescheppend, vol vernieuwingsdrang – volledig tot z‘n recht komt: “Het bijzondere is dat de Floriade in de komende tien jaar een ontmoeting mogelijk maakt tussen de tuinbouwsector, de wetenschap, het bedrijfsleven en de stad.”

Wat betekent de keuze van de NTR?
In de plannen van Almere is de Floriade geen eenmalig evenement, maar vormt het de start van een nieuwe, blijvende stadswijk in het centrum van de stad, met de naam Almere Floriade. Deze wijk krijgt het karakter van het Biënnalepark in Venetië en de functie van het recreatiepark Tivoli in Kopenhagen. Het wordt daarmee een internationaal cultuur-, natuur- en recreatiepark, dat tot in de lengte der dagen een vanzelfsprekende plek van samenkomst zal zijn. Stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV), eerder al verantwoordelijk voor de Concept Structuurvisie Almere 2.0 en de ontwikkelingsstrategie voor Almere Oosterwold, tekende voor het ontwerp van deze stadswijk. Hij ontwierp Almere Floriade als een prototype Green City; als een plek die voedsel en energie produceert, die water zuivert, afval hergebruikt en misschien zelfs autarkisch zal zijn.

‘Growing Green Cities’
Met het thema ‘Growing Green Cities’ is de richting geduid. Dat de Floriade in 2022 in Almere zal plaatsvinden, betekent ook dat de ontwikkeling van het idee van de ‘Green City’ in de komende tien jaar versneld doorgang zal vinden; talrijke innovaties krijgen een kans in de Flevolandse en Almeerse praktijk. Daarbij wordt actief gezocht naar vernieuwingen die ‘groen’ en ‘rood’, land en stad samen brengen. Zo zal de capaciteitsuitbreiding van de A6, die samen met Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, worden benut om te komen tot een versnelde aanleg van het verdubbelde tracé én om te bezien hoe de weg, op het terrein van landschappelijke inpassing en verduurzaming, een voorbeeldfunctie kan vervullen.

Forse investering
De komst van de Floriade gaat gepaard met forse investeringen. Enkel al bij de directe investeringen gaat het om €360 miljoen (circa €35 miljoen voor de gebiedsontwikkeling, circa €200 miljoen voor vastgoed behorend bij de gebiedsontwikkeling, circa €75 miljoen voor de exploitatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling en circa €50 miljoen voor vastgoed behorend bij de wereldtuinbouwtentoonstelling). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de Rabobank, de Kamer(s) van Koophandel en de Vereniging Bedrijfskring Almere in opdracht van de gemeente Almere hebben uitgevoerd, dat er in Almere en de regio zo’n €300 miljoen zal worden besteed.

A call to action
De Almeerse Floriade wordt vooraf gegaan door een making of, die in het teken staat van een tien jaar durende dialoog, samen met de NTR, om nationale en internationale best practices op het terrein van Growing Green Cities samen te brengen. Flevoland en Almere dienen daarbij als living lab, als plek waar innovaties op grote schaal in de praktijk kunnen worden gebracht.

Dialoog
De dialoog startte vorige week met het congres Growing Green Cities I op het Floriadeterrein in Venlo, toen bijna vijftien partijen – waaronder de (netwerken) Cité Verte, Green City Italia, Green City UK, die Grüne Stadt, the International Association of Horticultural Producers (AIPH), Entente Floriade en Bouwend Nederland – de call to action van Almere ondertekenden, en zich committeerden aan een open uitwisseling van kennis en kunde. Ook op de website www.floriadealmere.nl wordt de call to action onderschreven. Duivesteijn: “Ons thema, ‘Growing Green Cities’, gaat niet over problemen, maar over oplossingen. Die positieve agenda spreekt niet alleen de tuinbouwsector en de steden, maar nadrukkelijk ook de mensen, de stadsbewoners aan; velen willen participeren in een zoektocht naar oplossingen, waarin verstedelijking en vergroening samen gaan. Het is geweldig dat wij die zoektocht, langs de lijn van de Floriade 2022, in de komende tien jaar kunnen doorzetten. Juist een stad als Almere is het voorbeeld, en kan dat ook in de toekomst zijn, van een samengaan van land en de stad, van groen en rood. Een goede combinatie maakt steden aantrekkelijk en leefbaar.” 

Nationale en internationale partijen ondertekenden op 20 september op het Floriadeterrein in Venlo het manifest Growing Green Cities – A Call to Action. Met de ondertekening verplichten de organisaties zich om kennis over De Groene Stad uit te wisselen en in praktijk te brengen.
Het manifest is een initiatief van de gemeente Almere. In deze gemeente vindt in 2022 de Floriade plaats en in de aanloop daarvan start Almere een dialoog over de ontwikkeling van groene steden. Bovendien heeft Almere het plan om de zevende wereldtuinbouwtentoonstelling op Nederlandse bodem te benutten als een podium waarop de ideale Groene Stad, het icoon van de toekomst, wordt getoond.
De ondertekening van het manifest vond plaats op de conferentie Growing Green Cities, georganiseerd door de gemeente Almere, de provincie Flevoland, Entente Florale en het International New Town Institute in samenwerking met Elba Media.
Groene Stad
Op de conferentie spraken deskundigen over de betekenis van De Groene Stad-gedachte in de afgelopen jaren en op welke manier dit concept in de toekomst kan worden uitgebouwd. Plant Publicity Holland (PPH) introduceerde in 2002 op de Floriade in de Haarlemmermeer voor het eerst het idee van De Groene Stad. ,,En daar was en is grote behoefte aan”€™, vertelde PPH-voorzitter Jaap Spros. ,,De urbanisatie neemt toe: op dit moment leeft 50% van de wereldbevolking in steden, over dertig jaar is dat 70%. Om steden leefbaar en economisch gezond te houden mogen bouwactiviteiten niet ten koste gaan van groene ruimte. Inmiddels is De Groene Stad-gedachte omarmd door diverse organisaties en overheden. Zo is er een Europees Green City Network opgericht waarbij diverse landen zich hebben aangesloten.
Flower Expo in Taipei
Ook internationaal heeft De Groene Stad de aandacht getrokken. Monica Kuo van de universiteit van Taipei in Taiwan legde uit dat de Flower Expo in Taipei niet is georganiseerd met als doel een eenmalige bezienswaardigheid te realiseren, maar als middel om meer groen in de stad aan te leggen. Die aanpak heeft de leefbaarheid van de stad aanzienlijk verbeterd en leidde ertoe dat organisaties, burgers en overheid naast de Expo verschillende andere projecten zijn gestart om Taipei mooier te maken; braakliggende terreinen zijn veranderd in groene oases, rommelige bouwactiviteiten worden aan het zicht onttrokken door wanden te bekleden met planten, en oude bomen krijgen de bescherming die ze verdienen. ,,Groen krijgt zo op heel verschillende manieren een functionele betekenis in het leven van alledag.€™
Tapijt van tuinen
Diversiteit en functionaliteit spreken ook landschapsarchitect Winy Maas aan, toonde hij met het plan dat hij maakte voor de Floriade 2022 in Almere: een tapijt van tuinen vormt de onderlegger om functies van groen als voedselproductie, tuinbouw, gezondheid, kunst, cultuur en educatie, recreatie, energie en watermanagement in beeld te brengen. Na de tentoonstelling fungeert het tuinentapijt als structuur voor de bouw van de nieuwe groene stadswijk Almere Floriade.
Groen is onmisbaar
Elco Brinkman van Bouwend Nederland zei te beseffen dat groen onmisbaar is voor de bouw van leefbare steden. ,,De uitdaging is om als bouwsector samen te werken met de groenbranche. Het is zaak om niet alleen ideeën te bedenken, maar deze ook uit te voeren. Juist deze tijd vraagt om ondernemen; the future starts now.€™
Grote behoefte aan groen en voedsel
Trendwatcher Adjiedj Bakas blikte vooruit op welke manieren steden in hun behoefte aan groen en voedsel kunnen voorzien. Technologie speelt daarin een grote rol, denkt hij. Zo voorspelt hij de realisatie van verticale kassen in steden waar op grootschalige wijze groenten worden verbouwd. ,,In India zijn er plannen om dergelijk plantlabs daadwerkelijk te bouwen. Voor de realisatie van dergelijke innovaties is coproductie en lef een eerste vereiste, weet Bakas. Goed nieuws is dat vernieuwers  de huidige tijd mee hebben. ,,Want, crisistijden zijn de beste tijden om doorbraken te realiseren. Dare to innovate!€™
Manifest a Call to Action
Die aansporing kregen ook de ondertekenaars van het manifest Growing Green Cities A Call to Action. ,,Ondertekenen betekent een verplichting om niet alleen kennis uit te wisselen, maar ook om kennis toe te passen. En dat doen we graag voor de Floriade 2022 in Almere€™, sloot  Adri Duivesteijn, wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling van Almere de conferentie hoopvol af. Maandag 24 september maakt de Nederlandse Tuinbouwraad bekend welke van de vier locaties is uitverkozen om de Floriade in 2022 te ontwikkelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de ondertekening van het manifest Growing Green Cities – A Call to Action verplichten partijen zich om bij te dragen aan de ontwikkeling van Green Cities in woord en daad. Ondertekenaars zijn: City of Almere, City of Kumasi, Green City Italia, Green City UK, The International Association of Horticultural Producers (AIPH), Entente Florale Netherlands, TEEB City, International New Town Institute, Tree for Cities, Die Grune Stadt Deutschland,  Valhor, Cite Verte,  Bouwend Nederland, en Province of Flevoland.