Almere bindt partijen voor ontwikkeling van ideale Groene Stad

Nationale en internationale partijen ondertekenden op 20 september op het Floriadeterrein in Venlo het manifest Growing Green Cities – A Call to Action. Met de ondertekening verplichten de organisaties zich om kennis over De Groene Stad uit te wisselen en in praktijk te brengen.
Het manifest is een initiatief van de gemeente Almere. In deze gemeente vindt in 2022 de Floriade plaats en in de aanloop daarvan start Almere een dialoog over de ontwikkeling van groene steden. Bovendien heeft Almere het plan om de zevende wereldtuinbouwtentoonstelling op Nederlandse bodem te benutten als een podium waarop de ideale Groene Stad, het icoon van de toekomst, wordt getoond.
De ondertekening van het manifest vond plaats op de conferentie Growing Green Cities, georganiseerd door de gemeente Almere, de provincie Flevoland, Entente Florale en het International New Town Institute in samenwerking met Elba Media.
Groene Stad
Op de conferentie spraken deskundigen over de betekenis van De Groene Stad-gedachte in de afgelopen jaren en op welke manier dit concept in de toekomst kan worden uitgebouwd. Plant Publicity Holland (PPH) introduceerde in 2002 op de Floriade in de Haarlemmermeer voor het eerst het idee van De Groene Stad. ,,En daar was en is grote behoefte aan”€™, vertelde PPH-voorzitter Jaap Spros. ,,De urbanisatie neemt toe: op dit moment leeft 50% van de wereldbevolking in steden, over dertig jaar is dat 70%. Om steden leefbaar en economisch gezond te houden mogen bouwactiviteiten niet ten koste gaan van groene ruimte. Inmiddels is De Groene Stad-gedachte omarmd door diverse organisaties en overheden. Zo is er een Europees Green City Network opgericht waarbij diverse landen zich hebben aangesloten.
Flower Expo in Taipei
Ook internationaal heeft De Groene Stad de aandacht getrokken. Monica Kuo van de universiteit van Taipei in Taiwan legde uit dat de Flower Expo in Taipei niet is georganiseerd met als doel een eenmalige bezienswaardigheid te realiseren, maar als middel om meer groen in de stad aan te leggen. Die aanpak heeft de leefbaarheid van de stad aanzienlijk verbeterd en leidde ertoe dat organisaties, burgers en overheid naast de Expo verschillende andere projecten zijn gestart om Taipei mooier te maken; braakliggende terreinen zijn veranderd in groene oases, rommelige bouwactiviteiten worden aan het zicht onttrokken door wanden te bekleden met planten, en oude bomen krijgen de bescherming die ze verdienen. ,,Groen krijgt zo op heel verschillende manieren een functionele betekenis in het leven van alledag.€™
Tapijt van tuinen
Diversiteit en functionaliteit spreken ook landschapsarchitect Winy Maas aan, toonde hij met het plan dat hij maakte voor de Floriade 2022 in Almere: een tapijt van tuinen vormt de onderlegger om functies van groen als voedselproductie, tuinbouw, gezondheid, kunst, cultuur en educatie, recreatie, energie en watermanagement in beeld te brengen. Na de tentoonstelling fungeert het tuinentapijt als structuur voor de bouw van de nieuwe groene stadswijk Almere Floriade.
Groen is onmisbaar
Elco Brinkman van Bouwend Nederland zei te beseffen dat groen onmisbaar is voor de bouw van leefbare steden. ,,De uitdaging is om als bouwsector samen te werken met de groenbranche. Het is zaak om niet alleen ideeën te bedenken, maar deze ook uit te voeren. Juist deze tijd vraagt om ondernemen; the future starts now.€™
Grote behoefte aan groen en voedsel
Trendwatcher Adjiedj Bakas blikte vooruit op welke manieren steden in hun behoefte aan groen en voedsel kunnen voorzien. Technologie speelt daarin een grote rol, denkt hij. Zo voorspelt hij de realisatie van verticale kassen in steden waar op grootschalige wijze groenten worden verbouwd. ,,In India zijn er plannen om dergelijk plantlabs daadwerkelijk te bouwen. Voor de realisatie van dergelijke innovaties is coproductie en lef een eerste vereiste, weet Bakas. Goed nieuws is dat vernieuwers  de huidige tijd mee hebben. ,,Want, crisistijden zijn de beste tijden om doorbraken te realiseren. Dare to innovate!€™
Manifest a Call to Action
Die aansporing kregen ook de ondertekenaars van het manifest Growing Green Cities A Call to Action. ,,Ondertekenen betekent een verplichting om niet alleen kennis uit te wisselen, maar ook om kennis toe te passen. En dat doen we graag voor de Floriade 2022 in Almere€™, sloot  Adri Duivesteijn, wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling van Almere de conferentie hoopvol af. Maandag 24 september maakt de Nederlandse Tuinbouwraad bekend welke van de vier locaties is uitverkozen om de Floriade in 2022 te ontwikkelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de ondertekening van het manifest Growing Green Cities – A Call to Action verplichten partijen zich om bij te dragen aan de ontwikkeling van Green Cities in woord en daad. Ondertekenaars zijn: City of Almere, City of Kumasi, Green City Italia, Green City UK, The International Association of Horticultural Producers (AIPH), Entente Florale Netherlands, TEEB City, International New Town Institute, Tree for Cities, Die Grune Stadt Deutschland,  Valhor, Cite Verte,  Bouwend Nederland, en Province of Flevoland.