'Floriade maakt Almere tot ideale Green City'

De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) heeft vandaag bekendgemaakt dat Almere de 7e editie van de Floriade mag organiseren. Daarmee verkiest de tuinbouwraad Almere boven de gemeenten Amsterdam, Groningen en de regio Boskoop. De blijdschap is groot op het ‘nieuwe land’, en niet zonder reden. Met de Floriade krijgt Almere er een internationaal cultuur- en recreatiepark bij, waarin natuur centraal staat. In de making of van de Floriade zullen innovaties, zowel voor de tuinbouw als voor groene steden, worden gedeeld en in de praktijk worden gebracht. Voor Almere betekent de toekenning van de Floriade, midden in de economische crisis, de grootste investeringsimpuls in haar geschiedenis; enkel de directe investeringen bedragen al €360 miljoen.

In januari van dit jaar liet de NTR het Almeerse gemeentebestuur weten dat Nederlands’ jongste stad “voldoende mogelijkheid biedt voor een vernieuwende Floriade 2022”. Met ‘Growing Green Cities’, het concept dat de gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben neergelegd, blijkt die verwachting te zijn waargemaakt; de (selectiecommissie van de) NTR heeft zich vandaag uitgesproken vóór een Floriade in Almere, op het breukvlak van het grootste productie- en het grootste consumptiegebied van Nederland, van ‘Growing Green’ en ‘Green Cities’.

Waargeworden sprookje
Wethouder Adri Duivesteijn, voorzitter van de Stuurgroep Floriade, noemt de toekenning van de NTR een waargeworden sprookje: “Het is alsof er sterrenstof over het centrum van Almere wordt uitgestrooid, alsof alles meer glans krijgt; Almere krijgt er een magische nieuwe plek bij, een groene Cité Idéale.”

Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economische Zaken, beschouwt de Floriade als een economische multiplier, waarbij de traditie van Flevoland – ruimtescheppend, vol vernieuwingsdrang – volledig tot z‘n recht komt: “Het bijzondere is dat de Floriade in de komende tien jaar een ontmoeting mogelijk maakt tussen de tuinbouwsector, de wetenschap, het bedrijfsleven en de stad.”

Wat betekent de keuze van de NTR?
In de plannen van Almere is de Floriade geen eenmalig evenement, maar vormt het de start van een nieuwe, blijvende stadswijk in het centrum van de stad, met de naam Almere Floriade. Deze wijk krijgt het karakter van het Biënnalepark in Venetië en de functie van het recreatiepark Tivoli in Kopenhagen. Het wordt daarmee een internationaal cultuur-, natuur- en recreatiepark, dat tot in de lengte der dagen een vanzelfsprekende plek van samenkomst zal zijn. Stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV), eerder al verantwoordelijk voor de Concept Structuurvisie Almere 2.0 en de ontwikkelingsstrategie voor Almere Oosterwold, tekende voor het ontwerp van deze stadswijk. Hij ontwierp Almere Floriade als een prototype Green City; als een plek die voedsel en energie produceert, die water zuivert, afval hergebruikt en misschien zelfs autarkisch zal zijn.

‘Growing Green Cities’
Met het thema ‘Growing Green Cities’ is de richting geduid. Dat de Floriade in 2022 in Almere zal plaatsvinden, betekent ook dat de ontwikkeling van het idee van de ‘Green City’ in de komende tien jaar versneld doorgang zal vinden; talrijke innovaties krijgen een kans in de Flevolandse en Almeerse praktijk. Daarbij wordt actief gezocht naar vernieuwingen die ‘groen’ en ‘rood’, land en stad samen brengen. Zo zal de capaciteitsuitbreiding van de A6, die samen met Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, worden benut om te komen tot een versnelde aanleg van het verdubbelde tracé én om te bezien hoe de weg, op het terrein van landschappelijke inpassing en verduurzaming, een voorbeeldfunctie kan vervullen.

Forse investering
De komst van de Floriade gaat gepaard met forse investeringen. Enkel al bij de directe investeringen gaat het om €360 miljoen (circa €35 miljoen voor de gebiedsontwikkeling, circa €200 miljoen voor vastgoed behorend bij de gebiedsontwikkeling, circa €75 miljoen voor de exploitatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling en circa €50 miljoen voor vastgoed behorend bij de wereldtuinbouwtentoonstelling). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de Rabobank, de Kamer(s) van Koophandel en de Vereniging Bedrijfskring Almere in opdracht van de gemeente Almere hebben uitgevoerd, dat er in Almere en de regio zo’n €300 miljoen zal worden besteed.

A call to action
De Almeerse Floriade wordt vooraf gegaan door een making of, die in het teken staat van een tien jaar durende dialoog, samen met de NTR, om nationale en internationale best practices op het terrein van Growing Green Cities samen te brengen. Flevoland en Almere dienen daarbij als living lab, als plek waar innovaties op grote schaal in de praktijk kunnen worden gebracht.

Dialoog
De dialoog startte vorige week met het congres Growing Green Cities I op het Floriadeterrein in Venlo, toen bijna vijftien partijen – waaronder de (netwerken) Cité Verte, Green City Italia, Green City UK, die Grüne Stadt, the International Association of Horticultural Producers (AIPH), Entente Floriade en Bouwend Nederland – de call to action van Almere ondertekenden, en zich committeerden aan een open uitwisseling van kennis en kunde. Ook op de website www.floriadealmere.nl wordt de call to action onderschreven. Duivesteijn: “Ons thema, ‘Growing Green Cities’, gaat niet over problemen, maar over oplossingen. Die positieve agenda spreekt niet alleen de tuinbouwsector en de steden, maar nadrukkelijk ook de mensen, de stadsbewoners aan; velen willen participeren in een zoektocht naar oplossingen, waarin verstedelijking en vergroening samen gaan. Het is geweldig dat wij die zoektocht, langs de lijn van de Floriade 2022, in de komende tien jaar kunnen doorzetten. Juist een stad als Almere is het voorbeeld, en kan dat ook in de toekomst zijn, van een samengaan van land en de stad, van groen en rood. Een goede combinatie maakt steden aantrekkelijk en leefbaar.”