Hoog­le­raar Van den Berg: ‘Meer groen in de direc­te omge­ving van ste­den’

“Het zou mooi zijn als voor lage­re en hoge­re klas­sen het groen onder hand­be­reik is, want hoe groe­ner je woont, hoe lan­ger je leeft, blijkt uit onder­zoek.” Dit geeft bij­zon­der hoog­le­raar Agnes van den Berg aan in een inter­view in dag­blad Trouw. Van den Berg pleit daar­om voor meer groen in de direc­te omge­ving van […]

Agnes van den Berg benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Bele­ving en waar­de­ring van natuur en land­schap

Per 1 janu­a­ri 2012 is Agnes van den Berg benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Bele­ving en waar­de­ring van natuur en land­schap aan de Facul­teit Ruim­te­lij­ke Weten­schap­pen van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen. De instel­ling van de leer­stoel valt in een peri­o­de waar­in er een breed gedeel­de zorg leeft om de aan­tas­ting van natuur- en land­schaps­waar­den. Met Van den […]