Wet­hou­der Den Haag: ‘Inves­te­ren in groen geeft hoog ren­de­ment’

De gemeen­te Den Haag heeft er in een eco­no­misch moei­lij­ke peri­o­de voor geko­zen om te inves­te­ren in het groen. Voor San­der Dek­ker, wet­hou­der van Finan­ci­ën, is de keus om te inves­te­ren in de open­ba­re ruim­te een logi­sche beslis­sing. “Als je door te inves­te­ren een stad eco­no­misch krach­tig en ook aan­trek­ke­lijk kunt maken, is het een […]

Onver­wacht hoog aan­tal aan­vra­gen Inno­va­tie­pro­gram­ma Mooi Neder­land

Boven ver­wach­ting zijn 219 aan­vra­gen voor een bij­dra­ge uit het Inno­va­tie­pro­gram­ma Mooi Neder­land inge­diend. Het beschik­ba­re bedrag van  € 6,5 mil­joen is hier­mee ruim 13 keer over­vraagd. Met het Inno­va­tie­pro­gram­ma is minis­ter Cra­mer van VROM op zoek naar inspi­re­ren­de, inno­va­tie­ve pro­jec­ten die bij­dra­gen aan de doe­len van Mooi Neder­land.Hoofd­doel is dat in 2011 Neder­lan­ders meer […]