Berichten

De provincie Zuid-Holland wil voor haar inwoners een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De kwaliteit en levensvatbaarheid van het groen landschap zijn daarin belangrijk. Niet alleen nu, maar ook laten moeten natuur, agrarisch landschap en recreatief gebruik op een natuurlijke manier samenkomen. Dat is de kern van het groenbeleid van de provincie.

Daarom heeft de provincie de Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG) opgesteld, zodat er geld kan worden besteed aan projecten die passen in dit beleid. Projecten die stad en land verbinden en mensen uit de stad dicht bij huis recreatieve mogelijkheden kunnen bieden. Deze projecten lopen uiteen van wandelen, fietsen, en varen tot zorgboerderijen, bed & breakfast en de promotie van streekproducten.

Bezuinigingen
Het Rijk heeft een bezuiniging aangekondigd voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Totdat de resultaten bekend zijn van besprekingen tussen Rijk en provincies over de toekomst van dit budget, gaat de provincie voorzichtig om met de subsidiepotten waarin ILG-geld zit. Vandaar dat deze onderdelen in de subsidieregelingen voorlopig geen subsidie kan worden aangevraagd.

Samenwerken
In het coalitieakkoord van het nieuwe college is onder andere het verminderen van subsidies opgenomen. Wat dit precies betekent voor de SLG is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de provincie graag in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen alle mogelijkheden voor de uitvoering van het groenbeleid onderzoekt.

Bron:
Provincie Zuid-Holland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Landschapsbeheer Zuid-Holland voert met succes al gedurende 17 jaar het project ‘Boeren Planten Bomen’ uit in de provincie Zuid-Holland. Het project heeft als doel om bewoners van het landelijk gebied te stimuleren om streekeigen boom- en struiksoorten aan te planten. Vanaf september 2011 heeft het project een nieuw jasje gekregen met de naam ‘Kies voor Zuid-Hollands Groen’.

Bij de start van het project in 1992 was de voornaamste doelgroep van het project de agrariërs . Zij waren immers de bewoners en beheerders van het landelijk gebied. In de loop der jaren heeft zich echter een ontwikkeling voorgedaan waarbij steeds meer mensen vanuit het stedelijk gebied zijn verhuisd naar het landelijk gebied. Daarnaast is de druk op het landschap de afgelopen decennia toegenomen. Steeds meer mensen, natuurbeschermers, vrijwilligersgroepen en gemeenten hebben een belang bij het behoud en ontwikkeling van het landschap.

De doelgroep voor het project is daarom in de afgelopen jaren uitgebreid met particulieren, vrijwilligersgroepen en andere instanties op het gebied van natuur en landschap. 

 

Kies voor Zuid-Hollands Groen
Landschapsbeheer Zuid-Holland zal onder de nieuwe projectnaam op een gelijke manier te werk gaan als binnen het project ‘Boeren Planten Bomen’. De nieuwe naam geldt vanaf het seizoen 2010/2011. Onder de projectnaam “Kies voor Zuid-Hollands Groen” zal Landschapsbeheer Zuid-Holland zich inspannen voor de bescherming en instandhouding van het karakteristieke landschap en haar cultuurhistorie, in nauwe samenwerking met de bewoners. Er wordt naar gestreefd om nog jarenlang streekeigen bomen en struiken aan te planten die in het Zuid-Hollandse landschap thuishoren.

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland