Che­mo­the­ra­pie werkt beter in groe­ne omge­ving

Het Hil­ver­sum­se zie­ken­huis Ter­gooi heeft een pri­meur: kan­ker­pa­ti­ën­ten kun­nen er hun che­mo­k­uur onder­gaan in een spe­ci­aal inge­rich­te tuin, de ‘che­mo­t­uin’. Het dag­blad Sten­tor meldt dat naar een idee van inter­­nist-onco­loog Pie­ter van den Berg in de tuin van het zie­ken­huis zit­jes zijn gemaakt. In die groe­ne omge­ving, waar­door stress, angst en onze­ker­heid wor­den ver­laagd, werkt […]

Hil­ver­sum maakt visie op het groen

De gemeen­te Hil­ver­sum gaat een visie maken op al het groen in en om de stad. “Het groen is voor veel Hil­ver­sum­mers een belang­rij­ke reden om in Hil­ver­sum te wonen.” “Het groen geeft ook vol­op recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den. Bij­na alle Hil­ver­sum­mers kun­nen bin­nen 500 meter van hun woning in het groen fiet­sen, wan­de­len, spe­len, pick­nic­ken of gewoon […]

Hil­ver­sum maakt visie op het open­baar groen

De gemeen­te Hil­ver­sum gaat een visie maken op al het groen in en om de stad. “Het groen is voor veel Hil­ver­sum­mers een belang­rij­ke reden om in Hil­ver­sum te wonen. Het groen geeft ook vol­op recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den. Bij­na alle Hil­ver­sum­mers kun­nen bin­nen 500 meter van hun woning in het groen fiet­sen, wan­de­len, spe­len, pick­nic­ken of gewoon […]

VVD Hil­ver­sum: “Groen is een kost­baar bezit”

Vol­gens de VVD Hil­ver­sum is de ‘media­stad’ een mooi dorp in een groe­ne omge­ving met een pret­tig en vei­lig woon- en werk­kli­maat. Groen­ge­bie­den en dan met name het groen waar­in de bur­ger zich dage­lijks beweegt, zijn vol­gens de par­tij een kost­baar bezit. De par­tij geeft aan dat groen Hil­ver­sum aan­trek­ke­lijk maakt voor bewo­ners, het  recre­a­tie­ve […]