Berichten

Het Hilversumse ziekenhuis Tergooi heeft een primeur: kankerpatiënten kunnen er hun chemokuur ondergaan in een speciaal ingerichte tuin, de ‘chemotuin’. Het dagblad Stentor meldt dat naar een idee van internist-oncoloog Pieter van den Berg in de tuin van het ziekenhuis zitjes zijn gemaakt. In die groene omgeving, waardoor stress, angst en onzekerheid worden verlaagd, werkt de therapie beter.
Overigens is de behandeling in de chemotuin niet geschikt voor alle patiënten. Dat hangt onder meer af van het type chemokuur, vertelt woordvoerder Sebastiaan de Kroon. Ziekenhuis Tergooi werkt samen met de Rijksuniversiteit Groningen en het VU medisch centrum in Amsterdam aan een onderzoek om in kaart te brengen wat de precieze effecten zijn van de buitentherapie.
 
Beeld:  VANDERSALM-aim

De gemeente Hilversum gaat een visie maken op al het groen in en om de stad. “Het groen is voor veel Hilversummers een belangrijke reden om in Hilversum te wonen.”

“Het groen geeft ook volop recreatiemogelijkheden. Bijna alle Hilversummers kunnen binnen 500 meter van hun woning in het groen fietsen, wandelen, spelen, picknicken of gewoon genieten van de zon en de omgeving. Dit moet in de toekomst ook zo blijven. Daarom maken we een plan dat loopt tot 2030”, aldus wethouder Eric van der Want. De visie op het groen heet het groenbeleidsplan. In deze visie beschrijft de gemeente welke ‘groene ambitie’ zij heeft. En wat er moet gebeuren tot 2030 om het groen in en om de stad te behouden en te versterken.

Groenbeleidsplan
De eerste stap naar een groenbeleidsplan is beschrijving van de bestaande Hilversumse groenstructuur op hoofdlijnen. Dit is vastgelegd in de concept Kenschets groenbeleidsplan. Woensdag 18 mei bespreekt de gemeenteraad deze nota in de discussie, met het doel deze 1 juni vast te stellen tijdens het besluit.

Samen met bewoners en organisaties
Vervolgens wordt een visie opgesteld. Dit doet de gemeente in samenspraak met bewoners en organisaties. Zij worden uitgenodigd om in juni ideeën en suggesties te geven. Dit kan op twee manieren:
– Denk en praat mee over de invulling van de visie tijdens de participatiebijeenkomst op dinsdag 21 juni 2011 in het Raadhuis. U kunt zich tot 17 juni aanmelden via groenbeleidsplan@hilversum.nl
– Of geef uw ideeën door via groenbeleidsplan@hilversum.nl. Alle ideeën die voor 1 augustus 2011 binnen komen, kunnen worden meegenomen in de visie van het groenbeleidsplan.

Groenbeleidsplan in relatie tot structuurvisie
Hilversum werkt op dit moment ook aan een andere visie: de Structuurvisie Hilversum 2030. Deze nota beschrijft de visie op alle ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Het groenbeleidsplan gaat alleen over het groen. De structuurvisie bepaalt uiteindelijke de grote lijnen, het groenbeleidsplan gaat dieper in op de (groene) uitwerking.
 

 

De gemeente Hilversum gaat een visie maken op al het groen in en om de stad. “Het groen is voor veel Hilversummers een belangrijke reden om in Hilversum te wonen. Het groen geeft ook volop recreatiemogelijkheden. Bijna alle Hilversummers kunnen binnen 500 meter van hun woning in het groen fietsen, wandelen, spelen, picknicken of gewoon genieten van de zon en de omgeving. Dit moet in de toekomst ook zo blijven. Daarom maken we een plan dat loopt tot 2030”, aldus wethouder Eric van der Want.

De visie op het groen heet het groenbeleidsplan. In deze visie beschrijft de gemeente welke ‘groene ambitie’ zij heeft. En wat er moet gebeuren tot 2030 om het groen in en om de stad te behouden en te versterken.

Groenstructuur op hoofdlijnen
De eerste stap naar een groenbeleidsplan is beschrijving van de bestaande Hilversumse groenstructuur op hoofdlijnen. Dit is vastgelegd in de concept Kenschets groenbeleidsplan. Woensdag 18 mei bespreekt de gemeenteraad deze nota in de Discussie, met het doel deze 1 juni vast te stellen tijdens het Besluit. 

Naar een visie: samen met bewoners en organisaties
Vervolgens wordt een visie opgesteld. Dit doet de gemeente in samenspraak met bewoners en organisaties. Zij worden uitgenodigd om in juni ideeën en suggesties te geven. Dit kan op twee manieren:

  • Denk en praat mee over de invulling van de visie tijdens de participatiebijeenkomst op dinsdag 21 juni 2011 in het Raadhuis. U kunt zich tot 17 juni aanmelden via groenbeleidsplan@hilversum.nl.
  • Of geef uw ideeën door via groenbeleidsplan@hilversum.nl. Alle ideeën die voor 1 augustus 2011 binnen komen, kunnen worden meegenomen in de visie van het groenbeleidsplan.

Groenbeleidsplan in relatie tot structuurvisie
Hilversum werkt op dit moment ook aan een andere visie: de Structuurvisie Hilversum 2030. Deze nota beschrijft de visie op alle ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Het groenbeleidsplan gaat alleen over het groen. De structuurvisie bepaalt uiteindelijke de grote lijnen, het groenbeleidsplan gaat dieper in op de (groene) uitwerking.

Bron:
Gemeente Hilversum

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

Volgens de VVD Hilversum is de ‘mediastad’ een mooi dorp in een groene omgeving met een prettig en veilig woon- en werkklimaat. Groengebieden en dan met name het groen waarin de burger zich dagelijks beweegt, zijn volgens de partij een kostbaar bezit.

De partij geeft aan dat groen Hilversum aantrekkelijk maakt voor bewoners, het  recreatieve mogelijkheden geeft en een visitekaartje is voor bezoekers.

 

 

 

 

Concreet wil de VVD in de komende vier jaar de volgende groenplannen uitvoeren:

  • meer en kwalitatief betere groene ruimten binnen de bebouwde kom verspreid over de gemeente waar onze kinderen gezond kunnen spelen, volwassenen kunnen joggen en ouderen kunnen wandelen;
  • niet elk stukje groen gebruiken voor bebouwing;
  • meer nadruk op het plaatsen en zorgvuldig onderhouden van bomen langs wegen;
  • burgers aanspreken op hun verantwoordelijkheid om heggen en struiken in hun tuin grenzend aan openbare ruimte goed te onderhouden, zodat ook burgers die minder goed ter been zijn, ongehinderd over het voetpad kunnen passeren.
     

Bekijk het verkiezingsprogramma van de VVD-Hilversum 2010 – 2014 »

Bron:
VVD Hilversum