Che­mo­the­ra­pie werkt beter in groe­ne omge­ving

Het Hil­ver­sum­se zie­ken­huis Ter­gooi heeft een pri­meur: kan­ker­pa­ti­ën­ten kun­nen er hun che­mo­k­uur onder­gaan in een spe­ci­aal inge­rich­te tuin, de ‘che­mo­t­uin’. Het dag­blad Sten­tor meldt dat naar een idee van inter­nist-onco­loog Pie­ter van den Berg in de tuin van het zie­ken­huis zit­jes zijn gemaakt. In die groe­ne omge­ving, waar­door stress, angst en onze­ker­heid wor­den ver­laagd, werkt de the­ra­pie beter.
Ove­ri­gens is de behan­de­ling in de che­mo­t­uin niet geschikt voor alle pati­ën­ten. Dat hangt onder meer af van het type che­mo­k­uur, ver­telt woord­voer­der Sebas­ti­aan de Kroon. Zie­ken­huis Ter­gooi werkt samen met de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen en het VU medisch cen­trum in Amster­dam aan een onder­zoek om in kaart te bren­gen wat de pre­cie­ze effec­ten zijn van de bui­ten­the­ra­pie.
 
Beeld:  VAN­DERS­ALM-aim