Groe­ne long in Bil­zen in ere her­steld

Park Haff­mans in het Bel­gi­sche Bil­zen is zon­dag her­o­pend door bur­ge­mees­ter Johan Sau­wens. Sinds 2009 heeft het stads­be­stuur een flin­ke reno­va­tie door­ge­voerd in het park, dat acht hec­ta­re groot is. De groe­ne long telt maar liefst der­tig zeld­za­me soor­ten bomen. De stad kocht het park in 2008 van de erf­ge­na­men van Leon Haff­mans, bur­ge­mees­ter van […]

Duin­land­schap in het Haag­se West­duin­park wordt her­steld

Zand, zee, zout en wind krij­gen weer vrij spel in het Haag­se West­duin­park. Bin­nen twee à drie jaar zijn de blan­ke duin­top­pen, met daar­bo­ven een wolk­je stui­vend zand, weer zicht­baar in het gebied tus­sen Kijk­duin en de Vogel­wijk. “We gaan het duin­land­schap in oude glo­rie her­stel­len. En we zet­ten er géén hek omheen. Men­sen kun­nen […]