Berichten

Planten op de werkplek hebben een gunstig effect op medewerkers die last hebben van stress of vermoeidheid. Dat blijkt uit onderzoek dat TNO, in samenwerking met de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), ‘in het veld’ uitvoerde bij drie zorgverzekeraars. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het Productschap Tuinbouw.

Planten beschikken over een ‘herstellend vermogen’ doordat door zicht op het groen de beleving van de natuurlijke omgeving wordt opgeroepen. Daar voelt de mens zich van nature in thuis. Per saldo zorgt dat voor een sneller herstel en een betere productiviteit.

Volledige informatie:
Lees hier de resultaten van een veldexperiment
Lees hier de resultaten van het onderzoek: Met planten aan het werk

Ook interessant:
Werk, gezondheid, planten

Bron:
TNO

In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuuronderzoek en twee experimentele studies naar de stressherstellende functie van natuur. Het literatuuronderzoek geeft een beschrijving van de kennis rondom stress, het omgaan met stress, en het meten van stress. Ook wordt een overzicht gegeven van eerder onderzoek naar de stressherstellende functie van natuur, en de mogelijke mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. In de experimentele studies is de stressherstellende functie van natuur onderzocht met behulp van metingen van het cortisolniveau in het speeksel. Het eerste experiment richtte zich op de stressherstellende functie van tuinieren op een volkstuin. In het tweede experiment werden de stressherstellende effecten van een verblijf in een groenkamer in een zorgcentrum onderzocht. In beide experimenten zijn, in aanvulling op de cortisolmetingen, ook andere stressmaten, in de vorm concentratie- en/of stemmingstests, afgenomen. De resultaten van beide studies bieden ondersteuning voor de veronderstelling dat contact met natuur een gunstige invloed heeft op het herstel van stress.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Tuinieren, gezondheid, volkstuin

Bron:
Alterra, Wageningen UR (M.H.G. Custers, A.E. van den Berg)