Berichten

Naar aanleiding van de wens om een deel van het terrein rond zorgboerderij De Hoge Born te  Wageningen als ‘Helende tuin’ in te richten, is er een verkennende literatuurstudie uitgevoerd. Deze had tot doel een antwoord te vinden op de vraag welke inrichtingsaspecten ervoor zorgen dat een ‘hellende tuin’ een ‘helender’ effect heeft dan andere groene omgeving. Een antwoord op deze vraag is niet gevonden. Wel kunnen op basis van ander onderzoek verwachtingen worden uitgesproken en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het effect van bepaalde inrichtingsaspecten.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Healing garden, gezondheid, helende tuin

Bron:
Alterra, Wageningen UR

In dit artikel is omgevingspsychologe dr Agnes van den Berg (Alterra-Wageningen) aan het woord. Zij heeft onderzoeken naar de “helende omgeving” op een rijtje gezet. In het interview verwijst ze naar het “health design” in Amerika, het gezondheidsbevorderend ontwerpen is daar een echte hype zegt zij. “Bij nieuwbouw of verbouw verschijnen moderne lichte gebouwen met veel groen. En die investeringen verdienen zichzelf snel terug. Mensen herstellen sneller en gebruiken minder antibiotica…” In het artikel wordt ook aandacht besteedt aan het UMC in Groningen, waar het groen in het interieur ook een belangrijke plaats inneemt.