Berichten

Door Natuurmonumenten worden ruim 250 nieuwe bomen aangeplant op de buitenplaatsen Schaep en Burgh, Boekesteyn en Gooilust in ‘s-Graveland. Daarnaast komen er ook duizenden nieuwe heesters bij, zeker 38 verschillende soorten.

Voor deze groene tuinen en parkbossen in ’s-Graveland is Natuurmonumenten met een groot herstelplan bezig. Dat was hard nodig om de unieke cultuurhistorische elementen en de bijzondere natuurwaarde te behouden. Ook moet er ruimte zijn voor de toenemende groep recreanten die op de buitenplaatsen komen wandelen.

De afgelopen weken zijn oude en vervallen bomen weggehaald. De dichtgegroeide en overwoekerde plekken zijn open gemaakt zodat de oorspronkelijke structuur van de parkaanleg weer te voorschijn komt. Nu worden de plekken op gevuld met gezonde nieuwe exemplaren. Er worden  44 verschillende soorten bomen geplant, zo komt er meer variatie en kleur in het bijzondere landschap.

 

Duizenden heesters
De duizenden (ruim 8.000) nieuwe heesters en meer dan 500 nieuwe rododendrons zorgen voor meer kleur en wintergroene beplanting. Op deze manier ontstaan er weer open paden naar vijvers die weer zichtbaar zijn, met mooie zichtlijnen op de landhuizen.

Bron:
Wijdemeerse Webkrant 

De Rotterdamse deelgemeente Charlois begon een aantal weken geleden met het op grote schaal rooien van struiken en heesters om de onderhoudskosten van het openbaar groen  in de wijk te drukken. Samen met de bewoners van Charlois schreef het Rotterdams Milieucentrum (RMC) een brief aan de deelgemeente Charlois met het verzoek de rooiwerkzaamheden te beëindigen.

In de brief werd onder meer aangegeven dat struiken en heesters een grote natuurwaarden hebben en dat ze voedsel en schuilgelegenheid geven aan vogels en kleine zoogdieren, zoals egels. Ook insecten hebben veel baat bij aanwezigheid van struiken. Denk hierbij aan de nectar uit de bloemen waar vlinders en bijen dankbaar gebruik van maken. De heesters en struiken hebben dus niet alleen een sierwaarde. De beplanting zorgt voor afwisseling in het vaak eentonige groen in de stad.

Bewoners in actie
Om te voorkomen dat alle heesters en struiken werden verwijderd, namen diverse bewoners het initiatief om de rooiwerkzaamheden te stoppen. Op een aantal plekken was dan ook duidelijk te zien dat het rooien van struiken was onderbroken. Deze plantvakken bestaan nu voor een deel uit struiken en voor een deel uit omgewoelde kale aarde.

Alle deelgemeenten ontvangen brief
Het RMC heeft alle deelgemeenten (met een brief) verzocht om zich te beraden voordat de spade de grond in gaat en een kaalslag wordt veroorzaakt. Ook werd in de brief de waarde van heesters en struiken benadrukt. De verschillende deelgemeenten  hebben aangegeven dat zij de adviezen meenemen in beleid en uitvoering.

Vogels op Zuid
De groep Vogels op Zuid, die zich met name inzet voor verbetering van de leefomgeving van vogels in Rotterdam-Zuid, heeft op haar website ook aandacht besteed aan deze kwestie, zie ‘Vogel gevlogen op Charlois’ »

Wat vindt u hiervan? Reageer op het forum van De Groene Stad »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum