Natuur­mo­nu­men­ten plant ruim 250 nieu­we bomen en 8.000 nieu­we hees­ters in ‘s‑Graveland

Door Natuur­mo­nu­men­ten wor­den ruim 250 nieu­we bomen aan­ge­plant op de bui­ten­plaat­sen Scha­ep en Burgh, Boe­kesteyn en Gooi­lust in ‘s‑Graveland. Daar­naast komen er ook dui­zen­den nieu­we hees­ters bij, zeker 38 ver­schil­len­de soor­ten.

Voor deze groe­ne tui­nen en park­bos­sen in ’s‑Graveland is Natuur­mo­nu­men­ten met een groot her­stel­plan bezig. Dat was hard nodig om de unie­ke cul­tuur­his­to­ri­sche ele­men­ten en de bij­zon­de­re natuur­waar­de te behou­den. Ook moet er ruim­te zijn voor de toe­ne­men­de groep recre­an­ten die op de bui­ten­plaat­sen komen wan­de­len.

De afge­lo­pen weken zijn oude en ver­val­len bomen weg­ge­haald. De dicht­ge­groei­de en over­woe­ker­de plek­ken zijn open gemaakt zodat de oor­spron­ke­lij­ke struc­tuur van de park­aan­leg weer te voor­schijn komt. Nu wor­den de plek­ken op gevuld met gezon­de nieu­we exem­pla­ren. Er wor­den  44 ver­schil­len­de soor­ten bomen geplant, zo komt er meer vari­a­tie en kleur in het bij­zon­de­re land­schap.

 

Dui­zen­den hees­ters
De dui­zen­den (ruim 8.000) nieu­we hees­ters en meer dan 500 nieu­we rodo­den­drons zor­gen voor meer kleur en win­ter­groe­ne beplan­ting. Op deze manier ont­staan er weer open paden naar vij­vers die weer zicht­baar zijn, met mooie zicht­lij­nen op de land­hui­zen.

Bron:
Wij­de­meer­se Web­krant