Waarde van struiken en heesters wordt zwaar onderschat in Rotterdam

De Rotterdamse deelgemeente Charlois begon een aantal weken geleden met het op grote schaal rooien van struiken en heesters om de onderhoudskosten van het openbaar groen  in de wijk te drukken. Samen met de bewoners van Charlois schreef het Rotterdams Milieucentrum (RMC) een brief aan de deelgemeente Charlois met het verzoek de rooiwerkzaamheden te beëindigen.

In de brief werd onder meer aangegeven dat struiken en heesters een grote natuurwaarden hebben en dat ze voedsel en schuilgelegenheid geven aan vogels en kleine zoogdieren, zoals egels. Ook insecten hebben veel baat bij aanwezigheid van struiken. Denk hierbij aan de nectar uit de bloemen waar vlinders en bijen dankbaar gebruik van maken. De heesters en struiken hebben dus niet alleen een sierwaarde. De beplanting zorgt voor afwisseling in het vaak eentonige groen in de stad.

Bewoners in actie
Om te voorkomen dat alle heesters en struiken werden verwijderd, namen diverse bewoners het initiatief om de rooiwerkzaamheden te stoppen. Op een aantal plekken was dan ook duidelijk te zien dat het rooien van struiken was onderbroken. Deze plantvakken bestaan nu voor een deel uit struiken en voor een deel uit omgewoelde kale aarde.

Alle deelgemeenten ontvangen brief
Het RMC heeft alle deelgemeenten (met een brief) verzocht om zich te beraden voordat de spade de grond in gaat en een kaalslag wordt veroorzaakt. Ook werd in de brief de waarde van heesters en struiken benadrukt. De verschillende deelgemeenten  hebben aangegeven dat zij de adviezen meenemen in beleid en uitvoering.

Vogels op Zuid
De groep Vogels op Zuid, die zich met name inzet voor verbetering van de leefomgeving van vogels in Rotterdam-Zuid, heeft op haar website ook aandacht besteed aan deze kwestie, zie ‘Vogel gevlogen op Charlois’ »

Wat vindt u hiervan? Reageer op het forum van De Groene Stad »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum