Berichten

Naar aanleiding van de wens om een deel van het terrein rond zorgboerderij De Hoge Born te  Wageningen als ‘Helende tuin’ in te richten, is er een verkennende literatuurstudie uitgevoerd. Deze had tot doel een antwoord te vinden op de vraag welke inrichtingsaspecten ervoor zorgen dat een ‘hellende tuin’ een ‘helender’ effect heeft dan andere groene omgeving. Een antwoord op deze vraag is niet gevonden. Wel kunnen op basis van ander onderzoek verwachtingen worden uitgesproken en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het effect van bepaalde inrichtingsaspecten.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Healing garden, gezondheid, helende tuin

Bron:
Alterra, Wageningen UR

Vanuit Amerika komen succesverhalen over het effect van ‘healing environments’. Dit soort ziekenhuizen zou het genezingsproces bevorderen. Maar werkt het echt? In het in april 2005 verschenen boekje Health impacts of healing environments heeft dr Agnes van den Berg geprobeerd om het “harde” bewijs te scheiden van het “zachte” bewijs. Dit boekje bespreekt het bewijs voor heilzame effecten van groen (inclusief planten), daglicht, stilte en frisse lucht in ziekenhuisomgevingen.
In een artikel dat zij samen met drs Rianne Ekkelboom en Frans Jaspers (beiden verbonden aan het UMC Groningen) voor ZM magazine heeft geschreven worden de resultaten van de review samengevat. “Evidence based design moet op de agenda van bestuurders en architecten”, vinden de auteurs.