Groe­ne Stad ten­toon­stel­ling in hart­je van Amster­dam geo­pend

Afge­lo­pen zater­dag werd de cam­pag­ne ‘Catch the spring­snow’ geo­pend in Amster­dam. Van­af 21 april – 21 mei 2012 viert Amster­dam de magie van de len­te­sneeuw, gecre­ëerd door de 75.000 iepen in de stad. Bij de Sto­pe­ra staat een Groe­ne Stad foto­ten­toon­stel­ling opge­steld. De foto’s van 2 bij 2 meter tonen de schoon­heid en de waar­de […]

Bloe­men­zee in hart­je Afri­kaan­der­wijk

Op een braak­lig­gend stuk grond in het hart van de Afri­kaan­der­wijk is in opdracht van Ves­tia Rot­ter­dam Feij­enoord samen met bewo­ners in zeer kor­te tijd een tij­de­lij­ke tuin aan­ge­legd. Met deze Afri­kaan­der­tuin komt de cor­po­ra­tie tege­moet aan de groei­en­de behoef­te aan meer groen in de wijk. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het arti­kel Ook inte­res­sant:Open­baar groen, beheer, […]