Bloe­men­zee in hart­je Afri­kaan­der­wijk

Op een braak­lig­gend stuk grond in het hart van de Afri­kaan­der­wijk is in opdracht van Ves­tia Rot­ter­dam Feij­enoord samen met bewo­ners in zeer kor­te tijd een tij­de­lij­ke tuin aan­ge­legd. Met deze Afri­kaan­der­tuin komt de cor­po­ra­tie tege­moet aan de groei­en­de behoef­te aan meer groen in de wijk.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Open­baar groen, beheer, bur­ger­par­ti­ci­pa­tie

Bron:
Ves­tia