Structuurvisie Vechtpark Hardenberg vastgesteld

De gemeenteraad van Hardenberg en het algemeen bestuur van Waterschap Velt en Vecht hebben de structuurvisie voor het Vechtpark Hardenberg vastgesteld. Het Vechtpark biedt kansen voor water, beleving en natuur. De vastgestelde structuurvisie ligt vanaf nu ter inzage en is digitaal te bekijken. De gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht willen in de stedelijke […]

Exposities over bomen in Hardenberg

Tot en met eind maart is in Hardenberg de expositie ‘Bomen goed bekeken’ te zien. Bomen staan de laatste tijd in de belangstelling. Ze worden genoemd in het kader van klimaatverbetering en luchtverbetering als CO2-reducenten en er is politieke aandacht voor het behoud van bomen. Wat is er allemaal over bomen te vertellen? Wat is […]