Berichten

De gemeenteraad van Hardenberg en het algemeen bestuur van Waterschap Velt en Vecht hebben de structuurvisie voor het Vechtpark Hardenberg vastgesteld. Het Vechtpark biedt kansen voor water, beleving en natuur. De vastgestelde structuurvisie ligt vanaf nu ter inzage en is digitaal te bekijken.

De gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht willen in de stedelijke kern van Hardenberg een andere inrichting geven aan de Vecht en het Vechtdal. Het te ontwikkelen Vechtpark biedt ruimte voor waterberging en kansen voor recreatie, toerisme, natuur, kunst en cultuur. De plannen voor het Vechtpark zijn op hoofdlijnen verwoord in een structuurvisie. In het voorjaar van 2010 is de structuurvisie tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd.

Naar aanleiding van reacties van onder andere de provincie Overijssel en omwonenden is de structuurvisie op punten aangepast. De structuurvisie is inmiddels vastgesteld door zowel de gemeenteraad van Hardenberg als het algemeen bestuur van het waterschap.

 

Ruimte voor natuurontwikkeling en waterberging
Het Vechtpark ligt bij de stad Hardenberg en bestaat uit de Vecht en het bijbehorende winterbed in het stedelijke gebied. Globaal loopt het Vechtpark vanaf de hoek van de wijk Baalder aan de noordkant tot de Asjeskampbrug/N343 aan de zuidkant. De structuurvisie schetst de kaders en hoofdlijnen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. In het Vechtpark worden de Vecht en de stad Hardenberg weer met elkaar verbonden en is de Vecht een waardevol cultuurhistorisch element. Met de realisatie van het Vechtpark wordt ruimte gemaakt voor natuurontwikkeling en waterberging. Maar er is ook veel aandacht voor het beleven van de kwaliteit van de omgeving met ruimte om de recreëren en te struinen en voor kunst die past bij de potenties en schoonheid van het gebied.

Bron:
Waterschap Velt en Vecht

 

 

Tot en met eind maart is in Hardenberg de expositie ‘Bomen goed bekeken’ te zien. Bomen staan de laatste tijd in de belangstelling. Ze worden genoemd in het kader van klimaatverbetering en luchtverbetering als CO2-reducenten en er is politieke aandacht voor het behoud van bomen.

Wat is er allemaal over bomen te vertellen? Wat is eigenlijk een boom? Wat gebeurt er in de wortels, de stam, de bladeren? Zijn er typische inheemse Nederlandse soorten? Welke functie hebben de inheemse bomen in Nederland gehad voor mens en dier? Wie of wat benut of bedreigt de boom?

Er zijn bij de tentoonstelling niet alleen informatieborden met teksten, schematische tekeningen en foto’s, maar ook vitrines, waarin voorwerpen van hout te vinden zijn, zoals gebruiksvoorwerpen en speelgoed.

 

 

Waar en wanneer
De expositie vindt plaats in De Koppel (Vechtstraat 8 te Hardenberg, tel.nr. 0523-273388). De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Hardenberg.nu