Vijf nieu­we groe­ne pro­jec­ten Haag­lan­den in uit­voe­ring

De bij­dra­ge voor het Fonds Groen Haag­lan­den door de Haag­lan­­den-gemeen­­ten, maakt de rea­li­sa­tie moge­lijk van nog eens vijf nieu­we groe­ne pro­jec­ten in de regio. Onlangs werd bekend dat ook de vol­gen­de pro­jec­ten kun­nen wor­den uit­ge­voerd: Het bou­wen van een nieu­we recre­a­tie­ve paar­den­stal pas­send bij de boer­de­rij­lo­ca­tie Meij­en­del in Was­se­naar. Bele­vings­rou­te Korft­laan in Delft, door de […]

Haag­lan­den kiest nadruk­ke­lijk voor inves­te­rin­gen in groen

De bij­dra­ge voor het Fonds Groen Haag­lan­den van één euro per inwo­ner door de Haag­lan­­den-gemeen­­ten, maakt de rea­li­sa­tie van maar liefst negen groe­ne pro­jec­ten in de regio moge­lijk. Mar­cel Hout­za­ger, regio­be­stuur­der Groen, Recre­a­tie en Toe­ris­me:  “In tegen­stel­ling tot de lan­de­lij­ke bezui­ni­gin­gen kiest Haag­lan­den nadruk­ke­lijk voor de inves­te­ring in groen.”   Hout­za­ger: “Groengebieden zijn essen­ti­eel voor […]