Berichten

De bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden door de Haaglanden-gemeenten, maakt de realisatie mogelijk van nog eens vijf nieuwe groene projecten in de regio.

Onlangs werd bekend dat ook de volgende projecten kunnen worden uitgevoerd:

 • Het bouwen van een nieuwe recreatieve paardenstal passend bij de boerderijlocatie Meijendel in Wassenaar.
 • Belevingsroute Korftlaan in Delft, door de aanleg van een pad, bebording en doe-objecten. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van het gebied Delftse Hout.
 • Het project koeien de wijk in Delft, betreft een voor agrarisch en natuurrecreatie geschikt gemaakt terrein, waarin koeien kunnen grazen met daarin een voet- en fietspadverbinding. 
 • De aanleg van een natuurlijk speelterrein, de Speeldernis, in de Poelzone in de gemeente Westland.
 • Het planten van zogenoemde ‘hoogstam’ fruitboomgaarden op vier locaties in Midden-Delfland.

Kwaliteit van groen en recreatie
Eerder was al bekendgemaakt dat het Stadsgewest een financiële bijdrage levert aan negen projecten in de gemeenten Delft, Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Zoetermeer. Deze projecten dragen zichtbaar bij aan de kwaliteit van groen en recreatie en kunnen op korte termijn worden uitgevoerd.

Fonds Groen Haaglanden
Stadsgewest Haaglanden richtte het Fonds Groen Haaglanden begin 2010 op. De negen Haaglanden-gemeenten leveren jaarlijks een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner per Haaglanden-gemeente.

Groenbeleidsplan
Het fonds financiert de uitvoering van Groenprojecten passend binnen het Groenbeleidsplan. Het Groenbeleidsplan benadrukt welke verschillende functies de groengebieden voor de bewoners en voor de natuur vervullen.

Groene gebieden goed voor vestigingsklimaat
Groene gebieden zijn een belangrijke succesfactor voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Deze veertien projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen.

Meer informatie »

Bron:
Stadsgewest Haaglanden

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner door de Haaglanden-gemeenten, maakt de realisatie van maar liefst negen groene projecten in de regio mogelijk. Marcel Houtzager, regiobestuurder Groen, Recreatie en Toerisme:  “In tegenstelling tot de landelijke bezuinigingen kiest Haaglanden nadrukkelijk voor de investering in groen.”

 

Houtzager: “Groengebieden zijn essentieel voor ons leefklimaat. Maar ook de economische betekenis is niet te onderschatten. Recreatie, toerisme en het vestigingsmilieu voor bedrijven varen er wel bij. Ik ben blij dat we nu de eerste resultaten gaan boeken en hoop van harte dat we de investering in het Fonds Groen Haaglanden in 2012 kunnen uitbreiden.”

 

Negen projecten
In totaal werden negentien subsidieaanvragen gedaan. Negen (deel)projecten krijgen nu subsidie. 
Belangrijkste selectievoorwaarden zijn dat de projecten zichtbaar bijdragen aan de kwaliteit van groen en recreatie en dat ze op korte termijn worden uitgevoerd. Hiervoor is ruim 777.000 euro beschikbaar. Inwoners van Haaglanden zien al snel resultaten. Het merendeel van onderstaande projecten zijn uiterlijk in 2012 klaar.

 

Negen (deel)projecten

 • het vergroten van het waterbergend vermogen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het J.C. Bloempark in Delft;
 • realiseren van een ecologische verbinding tussen de Groenzoom en de Balij bij de barrière Katwijkerlaan in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
 • vergroten van het leefgebied van de steenuil en het herstellen van het historische karakter van het weidegebied in het Buytenpark in Zoetermeer;
 • herinrichting van de buitenruimte van het bezoekerscentrum Meijendel in het duingebied van Wassenaar;
 • het verbeteren van het Binnenpark in Zoetermeer door onder andere het aanbrengen van meer groen, parkmeubilair, wandel- en fietspaden;

 • aanleggen van de educatieve route ‘Natuur je buur’ in Delf;

 • renovatie van landgoed Ockenburgh in Den Haag door de aanleg van een nieuwe parkeerplaats, herinrichting van de Koeweide en herstellen van bos en paden;

 • vervanging van het terreinmeubilair en bruggen en herstellen van het padenpatroon op landgoed Marlot/Reigersbergen in Den Haag;

 • bouw van het nieuwe bezoekerscentrum Meijendel in het duingebied van Wassenaar.

Fonds Groen Haaglanden
Stadsgewest Haaglanden richtte het Fonds Groen Haaglanden begin 2010 op. De negen Haaglanden-gemeenten leveren jaarlijks een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner per Haaglanden-gemeente. Het fonds financiert de uitvoering van Groenprojecten passend binnen het Groenbeleidsplan.

Bron:
Stadsgewest Haaglanden