Scou­ting Ben­ne­kom slaagt in mis­sie: 1.500 bomen de grond in

De scouts van Scou­ting Ben­ne­kom zijn in hun mis­sie geslaagd. Afge­lo­pen zater­dag­mid­dag heb­ben ze 1.500 bomen geplant. „Het is gelukt”, kraai­de een trot­se Gerard van Roe­kel, coördinator van de Natuur­werk­dag bij Scou­ting Ben­ne­kom, na afloop van ple­zier. Met een ploeg van ruim 150 man sterk klaar­de Scou­ting Ben­ne­kom de klus. In een mum van tijd […]

Tij­dens de Boom­feest­dag gaan ruim 200.000 bomen de grond in

Tij­dens de 54ste edi­tie van de Boom­feest­dag die op woens­dag 17 maart plaats­vindt, nemen  400 gemeen­ten deel. In totaal wor­den er ruim 200.000 bomen geplant door zo’n 115.000 kin­de­ren. De reden voor deze gro­te belang­stel­ling is vol­gens direc­teur Peter Der­k­sen van de Boom­feest­dag dat scho­len meer aan­dacht beste­den aan bomen, natuur, kli­maat en mili­eu. Uniek […]