Scou­ting Ben­ne­kom slaagt in mis­sie: 1.500 bomen de grond in

De scouts van Scou­ting Ben­ne­kom zijn in hun mis­sie geslaagd. Afge­lo­pen zater­dag­mid­dag heb­ben ze 1.500 bomen geplant. „Het is gelukt”, kraai­de een trot­se Gerard van Roe­kel, coördinator van de Natuur­werk­dag bij Scou­ting Ben­ne­kom, na afloop van ple­zier.

Met een ploeg van ruim 150 man sterk klaar­de Scou­ting Ben­ne­kom de klus. In een mum van tijd ston­den al dui­zend bomen op hun plek, de laat­ste 500 gin­gen in het­zelf­de tem­po de grond in.

Namens de pro­vin­cie Gel­der­land gaf gede­pu­teer­de Anne­lies van der Kolk het start­schot door een noten­boom te plan­ten. In aan­slui­ting hier­op plant­te Jules Stuyt van de Jon­ge­ren­raad Ede een appel­boom en Jac­que­li­ne Vre­den­bregt van het Lan­de­lijk Bestuur van Scou­ting Neder­land plant­te een kas­tan­je.

Deze orga­ni­sa­ties onder­steu­nen de plan­nen van Scou­ting Ben­ne­kom van har­te. Juist in deze tij­den van ver­vreem­ding van natuur vin­den ook zij het belang­rijk dat de jeugd in de natuur kan blij­ven spe­len. „Met deze bomen, onder ande­re wil­de appel, haze­laar en kas­tan­je­bo­men, wordt het bos voor mens en dier ver­rijkt. In alle sei­zoe­nen is er wat anders te zien”, aldus Tho­mas de Rui­ter van Boom­kwe­ke­rij Uden­hout BV, de leve­ran­cier van de bomen.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Scou­ting Nieuws