IJ-land­jes ver­groe­nen de haven

Of we hier te maken heb­ben met het begin van een groot­scha­li­ge poging om de Amster­dam­se haven te ‘ver­groe­nen’ is nog de vraag, maar ori­gi­neel is het wel, het ‘IJ-land’-initiatief van Port of Amster­dam, het Amster­dam­se Gemeen­te­lijk Haven­be­drijf. Klei­ne stuk­jes grond , drij­vend in het Wes­te­lijk Haven­ge­bied, de Hout­ha­ven, twee bij twee meter, mini-moestui­­tjes of […]

Moes­tuin­dak met een view

Wie op de stoep voor NH hotel Bar­bi­zon Pala­ce staat, kan niet ver­moe­den wat voor gehei­me groe­ne plek zich zes ver­die­pin­gen boven hem bevindt. Boven­op het dak van dit chi­que hotel bevindt zich een impo­san­te groe­­ten-en krui­den­tuin met uit­zicht over het cen­trum van Amster­dam. De dak­tuin werd aan­ge­legd door de Dak­dok­ters. De Dak­dok­ters, vol­gens eigen zeg­gen […]