IJ-land­jes ver­groe­nen de haven

Of we hier te maken heb­ben met het begin van een groot­scha­li­ge poging om de Amster­dam­se haven te ‘ver­groe­nen’ is nog de vraag, maar ori­gi­neel is het wel, het ‘IJ-land’-initiatief van Port of Amster­dam, het Amster­dam­se Gemeen­te­lijk Haven­be­drijf. Klei­ne stuk­jes grond , drij­vend in het Wes­te­lijk Haven­ge­bied, de Hout­ha­ven, twee bij twee meter, mini-moestui­tjes of tuin­tjes met water­plan­ten, bloe­men of nest­mo­ge­lijk­he­den voor vogels. Het doel: ver­be­te­ren van het eco­lo­gi­sche kli­maat in het haven­ge­bied.
Het meest bij­zon­de­re aan dit IJ-land plan, ont­wor­pen door drie Mas­ter stu­den­ten aan de Uni­ver­si­teit van Amster­dam is nog dat de eiland­jes beschik­baar zijn voor ieder die er een wil adop­te­ren – zeg maar huren. Voor 50 euro per jaar kun je – op klei­ne schaal, dat wel – je eigen groen­te en krui­den ver­bou­wen. De mees­te IJ-land­jes zul­len het komend voor­jaar te water wor­den gela­ten, de eer­ste vier wer­den de afge­lo­pen zomer gepre­sen­teerd tij­dens Sail Amster­dam en zijn al te bezich­ti­gen bij het (voor­ma­li­ge) REM-eiland.
Lees hier meer.