Col­le­ge Win­ters­wijk stemt in met Groen­struc­tuur­plan

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders heeft inge­stemd met het Groen­struc­tuur­plan. Dit plan is een over­koe­pe­len­de beleids­no­ta waar­in alle ambi­ties en doe­len ten aan­zien van het open­baar groen zijn vast­ge­legd. Het Groen­struc­tuur­plan wordt nu ter vast­stel­ling voor­ge­legd aan de gemeen­te­raad. De gemeen­te Win­ters­wijk heeft in het ver­le­den al voor een groot aan­tal thema’s die met […]

Nieuw groen­struc­tuur­plan gemeen­te Bar­ne­veld

De gemeen­te Bar­ne­veld pre­sen­teert een nieuw groen­struc­tuur­plan. Nieu­we voor­stel­len voor de aan­leg van groen zul­len aan dit plan wor­den getoetst. Het voor­stel van het col­le­ge van B&W is jaar­lijks € 150.000 te stor­ten in de voor­zie­ning onder­houd groen. De Bar­ne­veld­se gemeen­te­raad neemt op 1 maart een besluit over het plan. In het groen­struc­tuur­plan wordt de […]