College Winterswijk stemt in met Groenstructuurplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Groenstructuurplan. Dit plan is een overkoepelende beleidsnota waarin alle ambities en doelen ten aanzien van het openbaar groen zijn vastgelegd. Het Groenstructuurplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente Winterswijk heeft in het verleden al voor een groot aantal thema’s die met […]

Nieuw groenstructuurplan gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld presenteert een nieuw groenstructuurplan. Nieuwe voorstellen voor de aanleg van groen zullen aan dit plan worden getoetst. Het voorstel van het college van B&W is jaarlijks € 150.000 te storten in de voorziening onderhoud groen. De Barneveldse gemeenteraad neemt op 1 maart een besluit over het plan. In het groenstructuurplan wordt de […]