Nieuw groenstructuurplan gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld presenteert een nieuw groenstructuurplan. Nieuwe voorstellen voor de aanleg van groen zullen aan dit plan worden getoetst. Het voorstel van het college van B&W is jaarlijks € 150.000 te storten in de voorziening onderhoud groen.

De Barneveldse gemeenteraad neemt op 1 maart een besluit over het plan. In het groenstructuurplan wordt de lange termijn visie ten aanzien van de inrichting van het openbaar groen van de gemeente Barneveld beschreven om de groenstructuren in en de herkenbaarheid van de kernen te behouden, te ontwikkelen en te versterken. Met het vaststellen van de inhoud van het plan legt het gemeentebestuur de visie met betrekking tot het openbaar groen in de kernen voor een periode van 10 jaar vast. 

Het groenstructuurplan is daarmee een uitgangspunt in de discussie over het groen in de kernen en bij het dagelijks werk in de gemeente. Daarnaast biedt het plan richtlijnen voor het opstellen en toetsen van andere ruimtelijke plannen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Barneveld