Goe­de pre­sen­ta­tie Deven­ter en Elburg aan inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry

De jury van de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Neder­land. Deven­ter en Elburg gaan voor Euro­pees Goud in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie. Deven­ter won vorig jaar Goud in de nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le als  “groenste  stad van Neder­land 2010” en Elburg ver­o­ver­de het goud en […]

Inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry bezoekt Arn­hem en Sluis

De Zeeuw­se gemeen­te Sluis wordt op dins­dag 30 juni gekeurd door de inter­na­ti­o­na­le jury van de Enten­te Flo­ra­le. Twee dagen later wordt Arn­hem geju­reerd. Bei­de plaat­sen strij­den om de titel groen­ste stad én dorp van Euro­pa.Vol­gens de web­si­te Zeeuwsregio.nl is de gemeen­te Sluis klaar voor het jury­be­zoek. Sluis strijdt in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne […]