'Reserveer, consolideer, combineer en innoveer op groengebied'

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) bracht onlangs advies uit over de provinciale Groenagenda in Zuid-Holland. Daarin roept zij de provincie op om te reserveren, consolideren, combineren en innoveren in het groenbeleid. De PAL-adviezen op een rij. Reserveer Reserveer de ruimte voor groen in Zuid-Holland ter behoud van het landschap, zodat de beoogde recreatieve en natuurwaarden […]

1,7 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren groengebied Amersfoort

Het Waterwingebied in Amersfoort krijgt een opknapbeurt van €1,7 miljoen. Het college van B&W heeft vandaag de randvoorwaarden bekendgemaakt voor het verbeteren van dit groengebied dat een belangrijke functie vervult als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg. Het Waterwingebied blijft in zijn volle omvang behouden en wordt op verschillende punten opgeknapt en […]