'Reserveer, consolideer, combineer en innoveer op groengebied'

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) bracht onlangs advies uit over de provinciale Groenagenda in Zuid-Holland. Daarin roept zij de provincie op om te reserveren, consolideren, combineren en innoveren in het groenbeleid.

De PAL-adviezen op een rij.

 1. Reserveer
  Reserveer de ruimte voor groen in Zuid-Holland ter behoud van het landschap, zodat de beoogde recreatieve en natuurwaarden later, bij voldoende publieke steun en middelen, alsnog kunnen worden gerealiseerd.
 2. Consolideer
  Alleen ruimtelijk reserveren is niet voldoende om ons groene kapitaal op peil te houden. Groen leeft en vraagt om voldoende beheermiddelen om de vitaliteit te behouden en mensen hiervan te kunnen laten genieten.
 3. Combineer
  Benut de kansen die ontstaan door het combineren van functies, belangen en partijen. Vooral combinaties van natuur, water, recreatie, (stads)landbouw, landschap en cultureel erfgoed zijn kansrijk.
 4. Innoveer
  Zet in op innovaties als:
  – tijdelijke natuur
  – meer natuurlijk beheer van recreatiegebieden
  – zandige zeewaartse kustversterking
  – onderwaterdrainage.

Ook de gebiedsprofielen vormen in potentie een belangrijk en krachtig instrument voor de provincie om nieuwe coalities te smeden en innovatieve functiecombinaties en verdienmodellen te ontwikkelen, maar ook om haar nut en meerwaarde aan de burger te tonen.

Bron:
Provincie Zuid-Holland