Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011

Tot 29 sep­tem­ber kun­nen Neder­land­se natuur­pro­jec­ten zich inschrij­ven voor de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011. Het the­ma is ‘Onder­ne­men met Natuur’. Met de inschrij­ving maken de pro­jec­ten kans op de Natuur­prijs 2011 van € 10.000,- of de Aan­moe­di­gings­prijs van €2.500,-. Zie voor meer infor­ma­tie de web­si­te van Nati­o­naal Groen­fonds »             […]

Parknatuur.nl wint de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2009

De Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2009 is dit jaar gewon­nen door Parknatuur.nl.  Dit is onlangs bekend­ge­maakt op de Ken­nis­dag ‘Samen voor Natuur’. De jury koos het pro­ject uit 150 inzen­din­gen. Parknatuur.nl uit Utrecht is een huis-aan-huis nieuws­brief waar­mee bezoe­kers en omwo­nen­den van stads­par­ken hun bele­ve­nis­sen in het park en ken­nis over de natuur delen. De eer­ste […]