Ga Groen in Lei­den op 15 maart a.s. want een Groe­ne Stad maak je samen! Komt u ook?

 Op 15 maart vindt ‘Ga Groen’ plaats. Een dag waar­op meer dan 150 men­sen zich bui­gen over hoe we Lei­den gezon­der en leef­baar­der kun­nen maken. Hoe we samen kun­nen bou­wen aan een groe­ner Lei­den. Een dag met pre­sen­ta­ties, work­shops, prak­tijk cases en ruim gele­gen­heid om te net­wer­ken. Stads­ont­wik­ke­ling anno 2018! Op ‘Ga Groen’ ont­moe­ten pro­fes­si­o­nals […]

Groe­ne Stad Work­shop over bio­di­ver­si­teit in de stad op de Dag van de Stad

Drie­kwart van de inwo­ners van Neder­land woont nu al in gro­te of mid­del­gro­te ste­den. Dat gaat om bij­na 13 mil­joen men­sen. En daar komen tot 2030 nog eens één mil­joen men­sen bij. Deze stij­ging bete­kent uit­da­gin­gen en kan­sen voor de bestaan­de, maar ook voor de nieu­we ste­de­lij­ke gebie­den. Op dins­dag 31 okto­ber vond voor de […]