Speel­na­tuur voor kin­de­ren met han­di­cap

Begin novem­ber is Natuur­mo­nu­men­ten in samen­wer­king met Reva­li­da­tie­fonds, Fonds ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten, NSGK (Neder­land­se Stich­ting voor het Gehan­di­cap­te Kind), de Speel­tuin­ben­de en Ken­nis­cen­trum Groen & Han­di­cap het pro­ject ‘Natuur voor ieder­een’ gestart. De eer­ste con­cre­te stap is de aan­leg van Speel­na­tuur van OERRR bij Bezoe­kers­cen­trum Oister­wijk. Op deze natuur­lij­ke speel­plek kun­nen in de toe­komst álle kin­de­ren, […]

Anne­miek van Loon: ‘bomen zijn essen­ti­eel om een stad leef­baar te maken’

Anne­miek van Loon is een van de auteurs van het boek ‘leve(n)de speel­plek­ken’. Dit boek is recent uit­ge­ge­ven door de Bomenstich­ting en voor­al gewijd aan het belang voor kin­de­ren van de aan­we­zig­heid van bomen. Als bomen­con­su­lent heeft zij uit­een­lo­pen­de werk­zaam­he­den. Tijd voor een inter­view met haar over het boek, het beleid rond­om bomen en het […]