Lei­den krijgt een groen cul­tuur- en eve­ne­men­ten­plein op Lam­mer­markt

Het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders heeft van­daag het Uit­voe­rings­be­sluit Her­in­rich­ting open­ba­re ruim­te Lam­mer­markt en Nieu­we Bees­ten­markt en ver­nieu­wing Valk­brug vast­ge­steld. Het doel van het Uit­voe­rings­be­sluit is om van de Lam­mer­markt een groen cul­tuur- en eve­ne­men­ten­plein te maken, met molen De Valk als icoon. In de plan­nen staat dat de Nieu­we Bees­ten­markt en de Molen­werf een […]

Nieu­we plan­nen om Rot­ter­dam groe­ner te maken

Het Gro­te­kerk­plein in het cen­trum van Rot­ter­dam wordt groen. De gemeen­te Rot­ter­dam pre­sen­teer­de maan­dag­avond de plan­nen voor het gebied rond­om de Lau­rens­kerk. Het plein is nu bestraat, maar zal waar­schijn­lijk voor de zomer nog geheel van gras zijn. De hof­jes aan de zij­kant van de kerk zijn nu nog par­keer­plek­ken, maar die wor­den ver­van­gen door […]