Utrecht bouwt park op een tun­nel

Het Wil­lem-Alexan­­­der­­park in Leid­sche Rijn (Utrecht) is een bij­zon­der park omdat het park boven­op de tun­nel van de Rijks­weg A2 ligt, bij­zon­der van­we­ge de beplan­ting en bij­zon­der omdat het ont­werp met bewo­ners is gemaakt. Het park ligt paral­lel aan het Amster­dam rijn­ka­naal en is aan­ge­legd op het dak van de A2-tun­­nel. Het Wil­lem Alexan­der­park maakt […]

Nieuw pro­ject De Stads­tuin zorgt voor groen hart in Ron­se

Het stads­ver­nieu­wings­pro­ject ‘De Stads­tuin’ is de komen­de jaren één van de belang­rijk­ste ont­wik­ke­lin­gen in Ron­se. Niet alleen krijgt Ron­se een gro­te groe­ne long bin­nen de stads­gren­zen, er wordt tege­lij­ker­tijd een hoog­waar­dig woon­aan­bod toe­ge­voegd. Alleen al door de groot­te en de lig­ging is het een bij­zon­der gebied: een heu­vel van 11 ha groot, op enke­le tien­tal­len meter van […]