Berichten

Het Willem-Alexanderpark in Leidsche Rijn (Utrecht) is een bijzonder park omdat het park bovenop de tunnel van de Rijksweg A2 ligt, bijzonder vanwege de beplanting en bijzonder omdat het ontwerp met bewoners is gemaakt.
Het park ligt parallel aan het Amsterdam rijnkanaal en is aangelegd op het dak van de A2-tunnel. Het Willem Alexanderpark maakt deel uit van de landschappelijke en ecologische verbinding die het Amsterdamse Rijnkanaal voor de stad Utrecht is. Het park neemt het thema trekvogelroute van de bestaande A2-vormgeving over door in te zetten op ecologische verbondenheid in de noord-zuid richting.
Gemeente Utrecht werkt in dit project samen met DS Landschapsarchitecten Amsterdam (ontwerp), van Wijk Nieuwegein (hoofdaannemer) en Agterberg BV De Bilt (onderaannemer)
Tunneldak
De basis van het ontwerp van DS Landschapsarchitecten is een pad dat als een dijk bovenop de tunnel ligt. Het park ligt ongeveer 9 meter hoog, heeft een lengte van ongeveer 1 kilometer en is ongeveer 40 tot 80 meter breed. Het oppervlak van het park is ongeveer 80.000 m2. Dit zijn ongeveer 10 voetbalvelden. Het hoofdpad ligt nog meer dan 1 m hoger en biedt prachtige vergezichten. Het verhoogde pad ligt op piepschuim. Dit zorgt voor minder gewicht op de tunnel.
Doordat dit park op een tunneldak ligt zijn er verschillende voorzieningen om het park optimaal beheersbaar te houden. De watervoorziening van het park wordt geregeld door een uitgebreid drainagesysteem, zandsleuven in het bodemprofiel en een toevoeging van speciale vochtbindende componenten in het grondpakket. Het grondprofiel werkt als een duurzaam zelfregulerend vochtsysteem.
Veel ambities
Het park is gelegen tussen twee Nieuwbouwwijken Hoge weide en Leeuwesteyn – Noord, en sluit in noorden aan op het Leidsche Rijncentrum het tweede winkelhart van Utrecht.
Ondanks de beperkte ruimte van het park, bezit het park veel ambities. In het park komen verschillende belangen zoals: sport, spel, recreatie, beleving, participatie, cultuur, rust en ecologie te samen.
In de lengterichting is het park in twee zones verdeeld. De voor de mens intensieve te gebruiken grasvelden met diverse beheersvormen. Versus de door natuur te gebruiken paarsbloeiende heester- en vaste plantenborder van enorm formaat. Over ongeveer een kilometer lengte zijn maar liefst 135.000 vaste planten geplant. Dit deel van het park heeft een hoge natuurwaarde en fungeert daarom als rustplek binnen het park. Vooral het huisvesten van vlinders, bijen en vogels staan in een hoog vaandel.
Ruimte voor ontmoeting
In dwarsrichting is het park opdeling in vijf verschillende themavelden, zodat er een divers scala aan parkactiviteiten mogelijk is in het park. Van noord naar zuid telt het park onder andere picknickvelden, een activiteitenterrein, sportvelden, bloemrijke hooilanden en een buurttuin met fruitbomen.
Voor de sportende kinderen zijn er 3 sportvelden. Langs deze velden en in het noordelijk deel komen banken en een kleine tribune. In het Pluk- en Eetgedeelte zijn moestuinen waar iedereen bij mag.
Bron: cgconcept.be

Het stadsvernieuwingsproject ‘De Stadstuin’ is de komende jaren één van de belangrijkste ontwikkelingen in Ronse. Niet alleen krijgt Ronse een grote groene long binnen de stadsgrenzen, er wordt tegelijkertijd een hoogwaardig woonaanbod toegevoegd.
Alleen al door de grootte en de ligging is het een bijzonder gebied: een heuvel van 11 ha groot, op enkele tientallen meter van de Grote Markt. Er komen in totaal 13 villa’s, 73 woningen en 237 appartementen. Het stadspark van 7 ha wordt door de stad gefinancierd en de woningen en appartementen op 6 ha worden door de private partner gerealiseerd. De stad kreeg hiervoor ook een projectsubsidie van Thuis in de Stad.
Het nieuwe landschappelijke park op het sterk hellende terrein is de drager van de hele ontwikkeling. Het is letterlijk en figuurlijk een tussenstap tussen het stadscentrum en de groene heuvels er rond. Het architectenbureau Robbrecht en Daem tekende het masterplan. Paul Robbrecht heeft voor het park drie ‘hoofdrolspelers’ getekend: de Kerf met zijn opvallende nivellering, het groene amfitheater en de inplanting van de woonvolumes.
Stadspark
De Kerf is een holle weg die vanuit het stadscentrum naar het midden van het park loopt en hierdoor de Grote Markt verbindt met het groene centrum van De Stadstuin. Helemaal bovenaan in het park bevindt zich het groen theater, een amfitheater uit gazon dat in treden omhoog gaat. Het is niet alleen een krachtig element geworden, het biedt tegelijk een goede afscheiding met de woningen.
De helling is volledig open gehouden, met hier en daar enkele sterke groepen bomen. Linde, maar ook eik of Japanse kers. Die mogen bloeien en lekker ruiken. Tegen de nieuwe woningen komen lage beukhagen als overgang naar het park.Het nieuwe park werd ontworpen door landschapsarchitect Martin Wirtz uit Schoten. Het is reeds aangelegd en is voor iedereen toegankelijk.