Gemeente Enschede investeert tonnen in bestrijding onkruid en meer groen

De gemeente investeert de komende drie jaar 600.000 euro extra in alternatieve onkruidbestrijdingsmethodes. Het gaat om branden of toepassing van hete lucht om onkruid op verhardingen te bestrijden. Sinds twee jaar gebruikt Enschede daarvoor geen chemische middelen meer zoals Roundup. Branden en hete lucht zijn duurder. Vandaar de 600.000 euro om een redelijk tot goede […]

Nieuwe subsidieronde voor Oldenzaalse Groene Loper 2.0

De Stichting Duurzaam Oldenzaal stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor lokale projecten, die ertoe bijdragen dat de stad nog een stukje groener worden.  Tot 17 september kan een aanvraag worden ingediend bij de Oldenzaalse Groene Loper 2.0.   Goede ideeën om Oldenzaal te vergroenen maar geen geld om dat project ook echt uit te voeren? Wie tegen dat […]