Berichten

De gemeente investeert de komende drie jaar 600.000 euro extra in alternatieve onkruidbestrijdingsmethodes. Het gaat om branden of toepassing van hete lucht om onkruid op verhardingen te bestrijden.
Sinds twee jaar gebruikt Enschede daarvoor geen chemische middelen meer zoals Roundup. Branden en hete lucht zijn duurder. Vandaar de 600.000 euro om een redelijk tot goede beeldkwaliteit te behouden.
Groene lopers
Om meer biodiversiteit in de stad te krijgen, wil de gemeente in toenemende mate ‘groene lopers’ ontwikkelen: bloemenlinten voor vlinders, hommels en wilde bijen. Vooral bijen hebben het moeilijk.
Bijen
Het eerste project is gerealiseerd aan de Broekheurnering, waar een mengsel van twaalf verschillende bloemensoorten is ingezaaid, afgestemd op de plek. Andere plekken worden nog onderzocht op geschiktheid. Het moet bij een groene loper bij voorkeur gaan om aaneengesloten gebieden om een optimaal effect voor bijen te krijgen. Verder moet er voldoende bezonning zijn, geen randbeplanting en de bodem moet voedselarm zijn omdat anders verdringing door gras optreedt. Het gaat om 4 tot 5 hectare, waar eenmalig 50.000 euro voor beschikbaar is.
De Stichting Duurzaam Oldenzaal stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor lokale projecten, die ertoe bijdragen dat de stad nog een stukje groener worden.  Tot 17 september kan een aanvraag worden ingediend bij de Oldenzaalse Groene Loper 2.0.  
Goede ideeën om Oldenzaal te vergroenen maar geen geld om dat project ook echt uit te voeren? Wie tegen dat probleem oploopt, kan dus gebruikmaken van de Oldenzaalse Groene Loper 2.0. Een netwerk van groene initiatieven waarin bewoners, bedrijven en scholen hun krachten hebben gebundeld. Door ervaringen uit te wisselen, wordt geprobeerd om nieuwe initiatieven te stimuleren.
Subsidie
Dankzij een subsidie van de provincie Overijssel kan een bijdrage van maximaal 1.000 euro per groenproject worden verstrekt.
Voor meer informatie en/of het aanvragen van een inschrijfformulier kan worden gemaild naar info@duurzaamoldenzaal.nl. Bellen kan ook: 06-20204002.