Berichten

De eerste editie in 2015 vond plaats in het kader van het ‘Jaar van de Ruimte’. Het evenement trok 2.200 bezoekers. Dat was meer dan verwacht. De gemiddelde waardering was een rapportcijfer 7. Uit de druk bezette theaters bleek de grote behoefte aan inspiratie en informatie. Meer dan 50% van de bezoekers is betrokken bij concrete investeringen met betrekking tot het leefbaar maken, verduurzamen en vergroenen van steden. Future Green City 2016 vindt plaats van 29 november tot en met 1 december in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch en wordt met een hal uitgebreid.
Op Future Green City 2016 staat een integrale aanpak van het realiseren van de leefbare, toekomstbestendige stad centraal. Met exposanten op het gebied van de bouw, infra, water, milieu en groen. Van solitaire bomen tot groene daken en gevels. Van groene geluidsschermen tot slimme mobiliteitssystemen. Van opvang en hergebruik regenwater tot natuurvriendelijke oevers. Van circulaire economie, duurzame bouwconcepten tot energieneutraal stadsdeel.
Het evenement kent een mix van exposities, bijvoorbeeld over innovatieve stadsontwikkeling, productinnovatie en groenconcepten, uiteenlopende voordrachten en een beurs. Op de komende editie zullen ook thema’s als smart city, architectuur, duurzame energie en circulaire economie aandacht krijgen. Future Green City 2016 richt zich op iedereen die vakmatig actief is bij de ontwikkeling en inrichting van de stad.
Bron: groeneruimte.nl

Stedelijke vergroening is het thema van een wereldconferentie van vertegenwoordigers van het groene bedrijfsleven die van 14 t/m 18 maart 2016 wordt gehouden in Vancouver aan de Canadese westkust. Namens Nederland komt Egbert Roozen aan het woord, bestuurslid van De Groene Stad en  directeur van brancheorganisatie VHG, waarin de Nederlandse hoveniers zijn verenigd. De conferentie wordt georganiseerd door de International Association of Horticultural Producers (AIPH), de wereldwijde organisatie van boomkwekerij en tuinbouw producenten, in samenwerking met de Canadese Kwekerij- en Landschapsassociatie (CNLA).
Deelnemers worden tijdens de conferentie en de rondleidingen geïnformeerd over innovaties in stedelijk groen – op kleinere en grotere schaal. Belangrijk thema is de vraag hoe ‘groen’ kan worden geïntegreerd in de ontwerpfase van stedelijke ontwikkeling. Sprekers uit de hele wereld, onder andere de VS, China, Indonesië, Nederland en Canada, reiken aan de hand van praktische voorbeelden suggesties en ideeën aan om ook in hun eigen omgeving aan de slag te gaan met stedelijke vergroening.
Groene stad bestuurder Egbert Roozen zal de aanwezigen vertellen over de indrukwekkende vorderingen die in Nederland al worden geboekt bij de stedelijke vergroening en over de uitdagingen waarmee DGS in Nederland en daarbuiten wordt geconfronteerd. Hij onderstreept dat groen niet alleen dient als decoratie, maar dat stedelijk groen onmisbaar is voor een duurzame, gezonde en welvarende stad.