Sin­gel in Utrecht groe­ner dank­zij groe­ne belan­gen­be­har­ti­ging omwo­nen­den

Een ver­fris­sen­de duik van­af de Heren­brug in het koe­le water. Het was don­der­dag­mid­dag in de zin­de­ren­de hit­te een aan­trek­ke­lij­ke optie als start­sein voor de ver­groe­ning van de Utrecht­se sin­gel. Ver­stan­di­ger was het ech­ter om Hoog­heem­raad Jan­sen op de Haar en wet­hou­der Gel­dof van­af een boot­je een wil­gen­te­nen­bol met drijf­blad­plan­ten en een mos­sel­krat in het water […]

Groe­ne onder­ne­mers plei­ten voor groe­ne gemeen­ten

Han­dig infor­ma­tie­pak­ket beschik­baar Deze maand star­ten de samen­wer­ken­de groe­ne onder­ne­mers in Neder­land de lob­by­cam­pag­ne ‘Groe­ne stad, gezon­de stad’. Daar­mee wil­len ze (gemeente)bestuurders en ande­re beslis­sers dui­de­lijk maken dat elke euro die wordt besteed aan aan­leg en onder­houd van ‘groen’ in de bebouw­de omge­ving, goed besteed is. Hier­voor is een spe­ci­aal infor­ma­tie­pak­ket samen­ge­steld. Het samen­wer­kings­ver­band De […]