Nieu­we avon­tu­ren­brug in Arn­hem-Zuid in het teken van natuur

Woens­dag 14 sep­tem­ber om 15.30 uur ont­hult Wet­hou­der Ron König op sym­bo­li­sche wij­ze de nieu­we avon­tu­ren­brug op Stads­boer­de­rij De Koren­maat. Deze avon­tu­ren­brug zal kin­de­ren nóg nadruk­ke­lij­ker uit­da­gen om te spe­len en te ont­dek­ken in de natuur­lij­ke omge­ving van het struin­moe­ras op deze stads­boer­de­rij. De pij­lers van de brug zijn klaar, de opbouw volgt later. De […]

Plus­pun­ten van natuur­lijk en groen spe­len

Als kin­de­ren van 5 – 12 jaar het voor het zeg­gen zou­den heb­ben – zo blijkt uit onder­­zoeks­­li­­te­ra­tuur- zou­den zij de voor­keur geven aan ‘wil­de’ land­jes, braak­lig­gen­de ter­rei­nen, boven speel­ter­rei­nen met speel­toe­stel­len. Die voor­keur voor ‘wil­de’ land­jes bestaat al veel lan­ger. Menig schrij­ver, kun­ste­naar of natuur­be­scher­mer van mid­del­ba­re leef­tijd rept in inter­views van heer­lij­ke erva­rin­gen […]