Het ory­plein in Amster­dam is omge­to­verd tot groe­ne oase

Wie al een tijd­je niet meer op het Orly­plein voor Sta­ti­on Slo­ter­dijk is geweest, gelooft zijn ogen bij­na niet. In ander­half jaar tijd heeft dit  plein een gigan­ti­sche meta­mor­fo­se van grijs naar groen onder­gaan. Het voor­ma­li­ge beton­nen bus­plat­form is getrans­for­meerd naar een groe­ne oase met bank­jes en ter­ras­sen. Véél groen Het kern­woord voor het nieu­we […]

Defi­ni­tief ont­werp heraan­leg ’t Zand met groen in het mid­del­punt

Het ont­werp van West 8, Snoeck & Part­ners en Ate­lier Roland Jéol is in juni 2015 aan­ge­we­zen als win­naar van de inter­na­ti­o­na­le ont­werp­wed­strijd voor de heraan­leg van het groot­ste plein van Brug­ge. Dat ont­werp is nu ver­fijnd na inspraak van bewo­ners, han­de­laars en hore­ca. Er is geko­zen voor een vol­le­dig open plein dat inge­deeld wordt […]