Definitief ontwerp heraanleg ’t Zand met groen in het middelpunt

Het ontwerp van West 8, Snoeck & Partners en Atelier Roland Jéol is in juni 2015 aangewezen als winnaar van de internationale ontwerpwedstrijd voor de heraanleg van het grootste plein van Brugge. Dat ontwerp is nu verfijnd na inspraak van bewoners, handelaars en horeca. Er is gekozen voor een volledig open plein dat ingedeeld wordt als een mozaïek.
Naast de heraanleg van het plein, zal ook de achterkant van het Concertgebouw met het Koning Albert I-park worden aangepakt. Daardoor zal de rei integraal deel uitmaken van het concept. Daarmee wordt een stuk water teruggegeven aan de Bruggeling met een aantal zittreden tot aan de rei.
Verkeer
De omgeving wordt zo veel mogelijk verkeersluw gemaakt. Doorgaand verkeer zal niet meer mogelijk zijn. De noodzakelijke bereikbaarheid wordt wel voorzien, ondermeer voor het laden en lossen van de horecazaken. Zoals initieel voorzien, verdwijnt de rijweg aan de kant Noordzand-/Zuidzandstraat van het plein. Zo wordt het plein in de praktijk ‘doorgetrokken’ tot aan de terrassen van
‘t Zand. Op de plaats waar nu de rijweg ligt wordt in de pleinbevloering wel een markering aangebracht die aangeeft waar mag gereden worden in functie van bevoorrading van de horecazaken en het Concertgebouw.
Bestrating
Afhankelijk van het gebruik en de zone op het plein wordt een aangepaste bestratingsdikte voorzien. De bestrating van het nieuwe plein en de zone er rond wordt hoofdzakelijk in granietklinkers uitgevoerd, een duurzaam en degelijk materiaal dat voldoet aan de comforteisen.
De bestrating wordt als een mozaïek van vlakken uitgevoerd, wat zorgt voor een dialoog met de gevels van de omliggende gebouwen en tevens voor een abstracte organisatiefiguur. Het verschil in bestratingsvlakken zorgt ook voor een helder organisatiepatroon voor de opstelling van de wekelijkse markt. Deze opstelling gaat uit van het bundelen van enkele rijen die door iets ruimere doorgangen met elkaar verbonden worden.
Bomen
De 78 linden die nu op ’t Zand en de Vrijdagmarkt staan, zijn onlosmakelijk met het plein verbonden. Na een grondig bomenonderzoek werd duidelijk dat verschillende linden ziek zijn en dat veel negatieve factoren een duurzaam boombeheer belemmeren.
Op de huidige groeiplaats kennen de bomen een beperkte dikte- en hoogtegroei, waardoor ze niet gezond oud kunnen worden. De bomen zijn bovendien erg duur in beheer.
Alle linden worden verwijderd en vervangen door 68 nieuwe exemplaren. Door dit boomverjongingsproject krijgt elke boom in de toekomst meer eigen ruimte. Daarnaast komen er op het plein nog 37 nieuwe linden bij. Op deze manier wordt voor de ingang van het Concertgebouw een aantrekkelijke groene verkeersvrije ruimte gecreëerd.
Sfeerverlichting
Langs de pleinranden komen energiezuinige lantaarns en de centrale ruimte wordt verlicht door hogere verlichtingsarmaturen met projectoren. Naast straat- en pleinverlichting wordt op verschillende plekken accentverlichting aangebracht. Er komt detailverlichting aan de bomen, sfeerverlichting aan de opgewaardeerde rei (kant Concertgebouw) en ter hoogte van de zitbanken. Een zachte belichting van de voetgangerszones begeleidt de wandelaars.
Bron: http://cgconcept.be/