Berichten

De Fontein in Noord heeft primeur met speel- en leerplein voor school en de buurt.
Basisschool De Fontein in de Hoyledestraat in Noord heeft een groen schoolplein gekregen. Het oude stenige schoolplein is verbouwd tot een groene oase met volop speel- en leermogelijkheden voor kinderen. De leerlingen en wethouder Schneider (Stedelijke ontwikkeling en Integratie) hebben het vergroende schoolplein woensdag 1 juni feestelijk geopend.
Schoolpleinen vergroenen
In Noord zijn de speelmogelijkheden voor kinderen beperkt. Net als de ruimte om nieuwe voorzieningen aan te leggen. Door schoolpleinen te vergroenen en open te stellen buiten schooltijden, kan de bestaande openbare ruimte beter worden benut. Wethouder Schneider: ‘Een groen schoolplein is, naast een fijne plaats om lekker te spelen en bewegen, goed voor het bewustzijn van de natuur. Het is een extra leslokaal en een extra speelruimte voor de wijk. Ik hoop dat de kinderen er veel gebruik van gaan maken. Ook in de avond en in het weekend’.
Prettig wonen voor gezinnen
Groene schoolpleinen dragen bij aan de doelstelling van het Rotterdams college dat gezinnen prettig kunnen wonen in de stad. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met bewoners, corporaties, investeerders en ondernemers. De inzet is gericht op aantrekkelijke gezinswoningen, goede scholen, meer groen in de wijk en schone straten waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.
Later dit jaar zullen er nog een aantal schoolpleinen op de schop worden genomen en vergroend.
Bron: Rotterdam.nl Foto: Johannes Ode

Vandaag vindt de eerste Buitenlesdag plaats. Tijdens deze dag is de Rapportage Buitenles van DUO gepresenteerd, waaruit blijkt dat leerkrachten overwegend positieve effecten zien van buiten lesgeven. Uit de literatuurstudie van wetenschapsjournalist Mark Mieras blijkt dat leerlingen cognitief beter presteren als zij meer bewegen en buiten spelen.
Tweederde van alle leerkrachten zou vaker buiten les willen geven. Ze geven aan dat de ideale verhouding tussen binnen en buiten les voor leerlingen 75 procent binnen en 25 procent buiten is. Nu is de verhouding gemiddeld 99,5 procent binnen en 0,5 procent buiten. Leerkrachten zien overwegend positieve effecten van buiten lesgeven en bijna allemaal (97 procent) denken ze dat leerlingen graag buiten les hebben. Vakken als natuuronderwijs, rekenen, kunstzinnige vorming, verkeer en gym lenen zich volgens leerkrachten goed voor een buitenles. 64 procent van de leerkrachten ervaart wel belemmeringen om (meer) buiten les te geven.
Literatuurstudie
Wetenschapsjournalist Mark Mieras onderzocht in een literatuurstudie het belang van buitenles voor het kinderbrein. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen cognitief beter kunnen presteren. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas, ze zijn taakgerichter. Daarnaast presteren kinderen die tijdens het leren hun lichaam gebruiken beter in de les.
Gezonde schoolpleinen
De Buitenlesdag is een initiatief van het project Gezonde Schoolpleinen. Vanuit dat project helpen Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te leren, bewegen en spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat heeft een gunstig effect op de gezondheid, concentratie en leerprestaties.
Bron: avs.nl