Nieuw Aca­cia­park geeft zuur­stof aan de Brug­se Poort

Op de plaats waar vroe­ger twee cités en een com­plex met gara­ge­boxen ston­den, ligt nu het Aca­cia­park, een buurt­park. In en rond het park bouw­de een maat­schap­pij voor soci­a­le huis­ves­ting 40 soci­a­le huur­ap­par­te­men­ten. In het kader van het mas­ter­plan ‘Zuur­stof voor de Brug­se Poort’ beslis­te de over­heid in 2003 een aan­tal ter­rei­nen in de Gent­se […]

Elke Amster­dam­mer bin­nen paar minu­ten in park

Meer geld voor groen, par­ken en bomen in Amster­dam was al afge­spro­ken in het coa­li­tie­ak­koord van D66, SP en VVD. De ambi­ti­eu­ze Groen Agen­da van D66 wet­hou­der Choho doet hier nog een schep­je boven­op. Marijn Bos­man, woord­voer­der Groen & Par­ken voor D66 Amster­dam: “Dit col­le­ge kiest ervoor om de stad echt te ver­groe­nen: de kwa­li­teit […]