Berichten

Op de plaats waar vroeger twee cités en een complex met garageboxen stonden, ligt nu het Acaciapark, een buurtpark. In en rond het park bouwde een maatschappij voor sociale huisvesting 40 sociale huurappartementen.
In het kader van het masterplan ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ besliste de overheid in 2003 een aantal terreinen in de Gentse volkswijk de Brugse Poort te gaan herinrichten met het oog op het verbeteren van de woon- en levenskwaliteit van de wijkbewoners.
In en rond het park liet de maatschappij voor sociale huisvesting de Gentse Haard veertig sociale huurappartementen bouwen. Abscis Architecten opteerde daarbij voor een herkenbare toevoeging van aparte bouwvolumes en open ruimten. De verschillende woninggroepen vormen niettemin een geheel door de consequente architectuur en door het uniforme materiaalgebruik. De woningtypes zijn sterk verschillend van elkaar en erg gemixt. De beide koppen van het park fungeren als een soort ‘poortwachters’: ze markeren niet alleen de ingang van het park maar hebben ook een signaalfunctie voor de buurt en haar bewoners.
Het centrale binnengebied bestaat uit een grote, groene open ruimte die enkel langs de randen voorzien wordt van bomengroepen, opgekroonde Acacia’s, aangeplant in wildverband. Deze refereren naar de structuur van de toenmalige beluikjes op deze plek. De verharde ruimte wordt tot een minimum beperkt en is functioneel: twee kasseistroken worden in het park getrokken, refererend naar de beluikstraatjes en een functionele verbinding met de nieuwe woningen.
Het publiek domein is een gemeenschappelijke ruimte voor de buurtbewoners. Het park is langs verschillende zijden publiek toegankelijk. Het bouwblok wordt over de volledige breedte langs de Kastanjestraat visueel opengehouden, waardoor het groene karakter van het park tot in het straatbeeld binnendringt.
Bewoners van de aanpalende Hulstboomstraat en Acaciastraat kregen de kans om hun tuin uit te breiden tot aan het Acaciapark. Door vanuit de aanliggende tuinen erftoegangen naar het park aan te bieden ontstaat er interactie tussen het private en het publieke domein en wordt ook de betrokkenheid vanwege de omwonenden aangemoedigd.
bron: cgconcept.be
 

Meer geld voor groen, parken en bomen in Amsterdam was al afgesproken in het coalitieakkoord van D66, SP en VVD. De ambitieuze Groen Agenda van D66 wethouder Choho doet hier nog een schepje bovenop. Marijn Bosman, woordvoerder Groen & Parken voor D66 Amsterdam: “Dit college kiest ervoor om de stad echt te vergroenen: de kwaliteit van onze stadsparken gaat omhoog, en er komen meer groene daken en postzegelparkjes”.

Een park erbij

Het idee van de Groen Agenda is dat elke Amsterdammer binnen een paar minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. De parken worden beter toegerust voor intensief gebruik, zoals op drukke zomerdagen of tijdens evenementen. Wethouder Choho: “Drie stadsparken worden als eerste aangepakt om de kwaliteit flink te verbeteren. En de groengebieden om de stad heen worden beter bereikbaar door meer fietspaden en hardlooproutes”. Ook gaat de wethouder opzoek naar een locatie voor een nieuw stadspark.

Meer groene daken

Groen is niet alleen mooi, het is ook functioneel. Met groene daken kan de overlast van hevige regenbuien in Amsterdam bijvoorbeeld worden aangepakt. Marijn Bosman heeft daarom eerder het initiatiefvoorstel ‘Wateroverlast kan het dak op in Amsterdam’ ingediend met een plan voor meer groene daken . Bosman: “Hierdoor blijft de stad koel in de zomer en komen de straten niet blank te staan na een fikse regenbui. Als bewoners of bedrijven hun dak willen vergroenen, is dat door dit initiatiefvoorstel makkelijker en betaalbaarder.” De groene daken hebben een plek gekregen in de Groen Agenda.

Economische kracht van groen

Wethouder Choho: ‘Amsterdammers zijn voor een groene omgeving straks niet meer aangewezen op een paar populaire parken, maar krijgen meer keus. Dat past ook bij de verschillende eisen die verschillende groepen hebben, of het nou een festival, moestuin of groen dak is. Daarnaast zijn we niet bang om de economische kracht van groen in de stad in te zien. Het mag een stuk  dynamischer, en beter aansluiten bij ontwikkelingen in de stad.’
Bron: D66 Amsterdam