Berichten

De twee markante straten in de binnenstad van Gouda, De Turfmarkt en Blauwstraat, hebben een prachtige opknapbeurt gekregen. Afgelopen woensdag zijn op deze locaties nieuwe bomen geplant die gezichtsbepalend zijn.

De bovenkant van de kademuren is gerepareerd en de straten hersteld. De afwatering is verbeterd en er zijn twee extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Als laatste onderdeel zijn de nieuwe bomen geplant.

Bomen zijn kostbare elementen
Wethouder Ruwhof (Stedelijk Beheer) deed dit samen met Cyclus en enkele bewoners en kinderen uit de buurt. Wendy Ruwhof:  “Bomen zijn gezichtsbepalende en kostbare elementen, helemaal in onze historische binnenstad. Ik ben blij dat we ze hier, in overleg met de omwonenden, weer terug hebben kunnen brengen. Zo werken we samen aan een leefbare en aantrekkelijke binnenstad.”

Hoge waterstand
Door de hoge waterstand in de binnenstad wortelen bomen hier heel oppervlakkig. Dit heeft tot gevolg dat de wortels de straatstenen opdrukken en dat de straat er schots en scheef bijligt. Daarnaast zijn oppervlakkig gewortelde bomen niet veilig. Vooral als ze hoger worden, waaien ze sneller om bij harde wind. Daarom is er op het lage gedeelte van de Turfmarkt voor gekozen de nieuwe iepen in een verhoging te planten, waardoor ze dieper kunnen wortelen.

 

Hoogstamhovenier Frans Jansen overhandigde onlangs het eerste exemplaar van het boekje ‘Fruitbomen aan de Bloemendaalseweg’ aan wethouder Hans van den Akker (Economische Zaken en stadsmarketing) van de gemeente Gouda.

Het boekje is een onderdeel van het door Landschapsbeheer Zuid-Holland geleidde project Hoogstamboomgaarden aan de Bloemendaalseweg in Gouda. Deze weg vormt met zijn oude boerderijen, weilandjes, knotbomen en boomgaarden een bijzonder restant polderlint in het noordelijk deel van de stad Gouda.

 

 

 

 

 

Herstel van karakteristieke hoogstamfruitboomgaarden
De werkgroep Groen van de Vereniging Behoud Bloemendaalseweg (VBB) vroeg vorig jaar de hulp van Landschapsbeheer Zuid-Holland bij het behoud en herstel van de karakteristieke hoogstamboomgaarden aan de weg.
Landschapsbeheer Zuid-Holland zorgde voor nieuwe bomen en beschermmaterialen, verzorgde cursussen voor zomer- en wintersnoei en richtte samen met de bewoners een hoogstambrigade op met bijna 25 vrijwilligers die een groot deel van het beheer van de boomgaarden op zich nam. Daarbij hoort ook de aanplant van 50 nieuwe fruitbomen. Om de bekendheid met deze bijzondere stadsboomgaarden verder te vergroten werd ook een boekje gemaakt dat ook een plek zal krijgen bij de VVV Gouda. Hoogstamhovenier Frans Jansen die ook de cursussen van Landschapsbeheer verzorgt schreef de tekst over dit unieke stukje stadslandschap.

Groen Gouda als stadsmarketing
Wethouder Van den Akker gaf aan dat duurzaamheid een belangrijk speerpunt is voor het nieuwe college, en dat een mooi, groen Gouda en de verbinding met het omringende land een belangrijk onderdeel is voor de stadsmarketing. Ook was hij content met dit burgerinitiatief dat volgens hem op meer plekken navolging verdient.

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland