Euro­pees Goud voor Deven­ter, Zil­ver voor Elburg

Deven­ter, in 2010 win­naar van de cate­go­rie ste­den in de nati­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie (Groen­ste  stad /dorp van Neder­land) heeft nu ook inter­na­ti­o­naal Goud behaald.  Een fraaie zil­ve­ren medail­le was er voor Elburg dat in 2010 nati­o­naal de cate­go­rie klei­ne ste­den en dor­pen won. De officiële prijs­uit­rei­king vond plaats op 16 sep­tem­ber in Rogas­ka Sla­ti­na […]

Groen is het goud van de vrije­tijd­s­eco­no­mie

Van­daag wordt de twee­de nieuws­brief van de cam­pag­ne ‘Groen Loont!’ ver­stuurd naar  onder meer wet­hou­ders van financiën, Twee­de Kamer­le­den, poli­tie­ke par­tij­en, pro­vin­cies, bouw­on­der­ne­min­gen, groen­sec­tor et cete­ra. Het cen­tra­le the­ma van deze nieuws­brief is recre­a­tie. De sec­tor recre­a­tie en toe­ris­me biedt veel men­sen een baan en is wat dat betreft gro­ter dan bij­voor­beeld de bank­sec­tor en […]