Groen is het goud van de vrijetijdseconomie

Vandaag wordt de tweede nieuwsbrief van de campagne ‘Groen Loont!’ verstuurd naar  onder meer wethouders van financiën, Tweede Kamerleden, politieke partijen, provincies, bouwondernemingen, groensector et cetera. Het centrale thema van deze nieuwsbrief is recreatie.

De sector recreatie en toerisme biedt veel mensen een baan en is wat dat betreft groter dan bijvoorbeeld de banksector en het verzekeringswezen. Voorbeelden uit het land laten zien dat groen en recreatie elkaar versterken en dat voor een renderende recreatiebranche de waarde van groen op diverse manieren beter benut kan worden.

Doel campagne
Deze campagne is opgezet door een aantal organisaties (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting) die het groen omarmen met als doel aan te tonen dat de groene buitenruimte geen kostenpost is, maar een investering die zichzelf terugverdient.

 

Inhoud nieuwsbrief Recreatie
Groen is het goud van de vrijetijdseconomie
Natuur, landschap, rust en ruimte, dat is wat recreanten en toeristen trekt. De gemeente Haarlemmermeer en de provincie Drenthe zijn zich daarvan bewust. Door kwaliteitsgroen te koppelen aan ondernemerschap valt geld te verdienen, weten ze. En het zijn niet alleen de recreatieondernemers die profiteren van investeringen in het groen. Ook het Rijk, de provincie en de gemeente ontvangen baten.

Eerste ANWB-groenplein wordt in Amersfoort aangelegd
De behoefte aan groen om de hoek groeit. Stijgende bezoekcijfers van stadsparken wijzen dat uit. Om van park Randenbroek een modern stadspark te maken, krijgt de gemeente Amersfoort hulp van de ANWB bij de aanleg van een groenplein. Het initiatief van de ANWB komt op het juiste moment. Door bezuinigingen hebben gemeenten minder mogelijkheden om te investeren in kwaliteitsgroen in de nabijheid van de woonwijk.

Goes legt een kant en klaar bos aan
Groen dat snel klaar is, brengt ook snel op. Bovendien kunnen de onderhoudskosten beperkt blijven door de aanleg slim aan te pakken. De gemeente Goes paste die twee principes toe bij de aanleg van een dorpsbos bij Oud-Sabbinge met de integrale beplantingsmethode.

Congres Groen Loont!
Op 27 oktober vindt in Deventer, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale, het congres Groen Loont! plaats waarin diverse sprekers het onderwerp belichten vanuit verschillende disciplines. 

Nieuwsbrief opvragen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.