Berichten

Tien jaar geleden is op initiatief van Plant Publicity Holland het Prins Bernhard Bos aangelegd als proefproject van de Nederlandse boomkwekerijsector in Haarlemmermeer. Doel was aan te tonen dat het mogelijk is een direct klaar recreatiegebied te realiseren.

De proef met het Prins Bernhard Bos heeft aangetoond dat er alternatieven zijn voor de traditionele manier van recreatiegroen aanleggen. Bij de aanleg is de integrale beplantingsmethode Ruyten toegepast, die gebruik maakt van grotere maten bomen en heesters. Uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw blijkt dat het Prins Bernhard Bos de belofte heeft waargemaakt. Nu ligt er een fraai recreatiepark dat gebruikers prijzen en intensief gebruiken.

Beplantingsmethode wordt gewaardeerd
Ook beleidmakers, ontwerpers, groenspecialisten en beheerders waarderen deze beplantingsmethode. Wel voorzien de geïnterviewden problemen met de hogere investeringen bij aanleg. Vraagtekens worden gezet of de hogere aanlegkosten in deze tijd nog wel te verantwoorden zijn en of deze daadwerkelijk gecompenseerd worden door lagere onderhoudskosten hoewel wetenschappelijk onderzoek dit aantoont.

Past prima in huidig overheidsbeleid
De integrale beplantingsmethode is volgens de geïnterviewden het meest op zijn plaats in gebieden met een hoge bevolkingsconcentratie, die zorgen voor een intensief gebruik van het recreatiegroen, en daar waar op korte termijn een behoefte aan recreatiegroen vervuld moet worden. Een direct-klaar-recreatiegebied past prima in het huidige overheidsbeleid waarin de kwaliteit van de nieuw in te richten recreatiegebieden steeds meer aandacht krijgt.

Download:
Folder Prins Bernhard Bos; een groenaanjager, een natuureconoom, een vastontwikkelaar en de ANWB dragen oplossingen aan om de aanleg van groen in het stedelijk gebied te stimuleren »

Meer informatie:
Klik hier voor meer informatie over het project »

 

De fotovlucht van hete en koele plekken in Nijmegen en Arnhem die donderdagavond 6 augustus plaatsvond, is geslaagd. Vanuit een vliegtuig op 4 kilometer hoogte zijn infraroodbeelden gemaakt van de hot spots in beide steden en het omringend gebied. Het is voor de eerste keer dat Nederlandse steden zijn gescand op temperaturen en temperatuurverschillen.

Alterra, kennisinstituut van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, gaat de beelden analyseren en brengt in oktober het rapport uit.

Steden raken ‘oververhit’
De dreiging bestaat dat steden ‘oververhit’ raken. Dicht bebouwde en bestrate, donkere oppervlakten nemen veel warmte op en raken die ’s nachts niet kwijt. De situatie wordt verergerd door de uitstoot van het verkeer, bedrijven en apparaten zoals airconditioners.

Op zulke ‘hitte-eilanden’ heerst een ongezond woon-, werk- en leefklimaat, zeker wanneer als gevolg van de klimaatverandering de temperatuur nog sterker zal stijgen en er vaker hittegolven zullen optreden.

Meer openbaar groen en groene daken
Stadsregio en steden kunnen maatregelen nemen om de temperatuur op hete plekken omlaag te brengen, bijvoorbeeld door daken te beplanten, meer openbaar groen en oppervlaktewater aan te leggen, en de stad meer ‘hitteproof’ te maken door open ruimten (als koele lucht-corridor) te behouden of te creëren. Ook de in gang gezette energiebesparing en productie van duurzame energie dragen bij aan een beter klimaat.

Groene buurten zijn duidelijk te onderscheiden
Op de gemaakte infraroodbeelden springen de hete plekken in Arnhem en Nijmegen er duidelijk rood uit: dicht bebouwde gebieden met veel wegen. Groene buurten zijn ook duidelijk te onderscheiden van minder groene buurten, waar het warmer is. In de uiterwaarden komt de ‘koelste’ kleur voor: blauw. Het rivierwater heeft op de infraroodbeelden een groene tint en is daarmee warmer.

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers zijn de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. In het kader van het Europese project Future Cities zoeken zij samen met de gemeente Tiel en met andere Europese regio’s in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk naar mogelijkheden om zich blijvend aan te passen aan het veranderende klimaat. Het onderzoek zal aan de provincie, stadsregio en steden informatie verschaffen, hoe zij ook in de toekomst een aantrekkelijk klimaat kunnen blijven bieden.

Bron:
Gemeente Nijmegen