Berichten

De meeste rechtstreekse positieve effecten  van ‘groen’ op de leefomgeving, zoals verbeterde  luchtkwaliteit, psychisch welbevinden van mensen, zijn bekend. Maar ook andere manieren waarop beplanting maatschappelijk kan worden ingezet krijgen steeds meer aandacht. Juist nu door klimaatverandering stedelijke gebieden vaak kampen met wateroverlast, veroorzaakt door ‘tropische’ regenbuien, zien we overal experimenten met waterberging met behulp van stedelijk groen.
Een originele manier om de mogelijkheden van ‘groene daken’ onder de aandacht te brengen vonden we in het Belgische Gent. Daar staat in de Voorhaven een treinwagon met daarop een groen dak. Bedrijven, aannemers en architecten worden uitgenodigd om er te komen kijken en zich te informeren over de mogelijkheden. De groendakwagon staat voorlopig op zijn plek in de Gentse Voorhaven, maar zou in principe geschikt kunnen zijn om waar dan ook de mogelijkheden van groene daken uit te dragen.
Door middel van verschillende soorten beplanting en verharding, bovenop ween waterbergende laag, is een voorbeeld van een groen daklandschap gecreëerd. De waterbergende laag onder het groen bestaat uit kratten, waarmee in totaal 135 liter water per m2 kan worden geborgen, water dat tijdens droge periodes kan worden benut voor bevloeiing. De realisatie van het demoproject kwam tot stand in samenwerking met De Dakdokters en Permavoid Limited uit Nederland.

‘Hoe vergroenen we onze steden en op welke manier kunnen mensen hier al in hun eigen tuin mee beginnen?’ Dat was het thema van een bijdrage die Egbert Roozen, directeur van branchevereniging VHG en vertegenwoordiger namens De Groene Stad, op woensdag 20 mei 2015 in het Augustijnen klooster in het Vlaamse Gent leverde op een internationale conferentie over ‘nature based solutions’. De conferentie werd georganiseerd door Alter-Net, het Europese netwerk van kennisinstellingen op het gebied van ecosystemen (zoals het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving) en de Europese Commissie.
Voornaamste doelstelling van de driedaagse conferentie was uitwisseling van kennis en ervaringen op het terrein van de wisselwerking tussen enerzijds natuur en biodiversiteit en Anderzijds stedelijke ontwikkeling. De bijeenkomst vond plaats onder auspiciën van het EU-voorzitterschap dat dit halfjaar wordt bekleed door Letland.
In zijn interventie stelde Egbert Roozen vast dat (gelukkig) zowel in Nederland als ook breder, in Europa, de belangstelling voor het maatschappelijk nut van stedelijk groen toeneemt. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen (uit vrijwel alle 28 EU-landen) voorbeelden te laten zien van het uit Nederland afkomstige concept ‘de Levende Tuin’.
De Levende Tuin is:
1. Een tuin waar de dieren zich thuisvoelen
2. Een tuin die opgebouwd is uit gerecyclede materialen
3. Een tuin voor vlinders en vogels
4. Een tuin gemaakt van duurzame materialen
5. Een tuin die per saldo direct milieubesparend is