Rot­ter­dam, stad van inno­va­tie

Als iets dui­de­lijk werd uit de lezing van Aad van Leeu­wen; Object­be­heer­der Groen van Stads­be­heer Rot­ter­dam, is het wel dat Rot­ter­dam heel actief is als het op ver­groe­ning aan­komt. Het geheim ach­ter de vele, inno­va­tie­ve ini­ti­a­tie­ven van de gemeen­te Rot­ter­dam is vol­gens Aad van Leeu­wen ‘gede­gen asset­ma­na­ge­ment’. ‘We wegen ver­schil­len­de belan­gen met als doel het […]

Rot­ter­dam geeft plas­tic de zak!

Op jaar­ba­sis gooit iede­re Rot­ter­dam­mer gemid­deld 71 plas­tic tas­sen weg. Dat komt neer op meer dan 42,5 mil­joen plas­tic tas­jes per jaar! Dat is niet alleen een ver­spil­ling van grond­stof­fen, er belan­den ook tas­jes in het mili­eu waar ze veel scha­de aan­rich­ten. Plas­tic tas­jes staan bij­voor­beeld op de der­de plaats met hun aan­deel in de […]