Ook Schie­mond kent sinds deze maand een gemeen­schaps­tuin

Onlangs vond de ope­ning plaats van alweer de vol­gen­de gemeen­schaps­tuin. Dit keer in Schie­mond, Delf­sha­ven, gemeen­te Rot­ter­dam. De tuin is al hele­maal klaar voor war­me­re tij­den. Zo heeft de tuin zit­ban­ken en pick­nick­plek­ken, een baan om te jeu de bou­len, een krui­den­tuin en groen­te­vak­ken voor de basis­school. De tuin in Schie­mond is tot stand geko­men […]

Rot­ter­dam opent zijn eer­ste gemeen­schaps­tuin om soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren

Een ver­waar­loosd stuk­je open­ba­re ruim­te in de Rot­ter­dam­se wijk Hoog­vliet is omge­vormd tot een mul­ti­func­ti­o­ne­le gemeen­schaps­tuin. Het doel van deze tuin is om de soci­a­le cohe­sie onder de bewo­ners te ver­ster­ken. Hier­voor is een groe­ne, inte­gra­le wijkaan­pak ont­wik­keld die de bewo­ners nader tot elkaar moet bren­gen. Op woens­dag 2 juni wordt de eer­ste Gemeen­schaps­tuin in […]