Berichten

Onlangs vond de opening plaats van alweer de volgende gemeenschapstuin. Dit keer in Schiemond, Delfshaven, gemeente Rotterdam. De tuin is al helemaal klaar voor warmere tijden. Zo heeft de tuin zitbanken en picknickplekken, een baan om te jeu de boulen, een kruidentuin en groentevakken voor de basisschool.

De tuin in Schiemond is tot stand gekomen dankzij het doorzettingsvermogen van de projectgroepleden. Daarin zijn vertegenwoordigd de deelgemeente Delfshaven, Woonbron en Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder de procesbegeleiding van RadarAdvies.

Het project geniet verder de ondersteuning van Delphi opbouwwerk, het bewonersplatform Schiemond en TOS (Thuis op Straat). Ook zijn er verschillende scholen actief bij de gemeenschapstuin betrokken.

Scholen actief
Enerzijds de leerwerk- resp. praktijkscholen Horizon en Accent, waarvan de jongeren de pergola hebben gemaakt, de picknicktafels nog gaan beschilderen, het mozaïekframe hebben gelast en bij de opening ook nog eens de catering hebben verzorgd. Anderzijds basisschool De Boog, die een deel van de tuin zal gaan gebruiken voor groente- en kruidenprojecten, als een soort minischooltuin.

Verenigd in een programmagroep
Alle betrokkenen zijn inmiddels verenigd in een programmagroep. Deze groep zal elk jaar een tuinprogramma opstellen, waarin activiteiten voor zowel jong als oud in de tuin aandacht zullen krijgen. Voor het begin van het nieuwe jaar is één van de eerste activiteiten al gepland. Leerlingen van de basisschool zullen samen met andere jongeren en buurtbewoners de mozaïeken windroos inleggen. 

Onderhoud
De doelgroep van sociale zaken zal op basis van participatiebanen het onderhoud aan de tuin uitvoeren.

 

Een verwaarloosd stukje openbare ruimte in de Rotterdamse wijk Hoogvliet is omgevormd tot een multifunctionele gemeenschapstuin. Het doel van deze tuin is om de sociale cohesie onder de bewoners te versterken. Hiervoor is een groene, integrale wijkaanpak ontwikkeld die de bewoners nader tot elkaar moet brengen.
Op woensdag 2 juni wordt de eerste Gemeenschapstuin in Rotterdam in gebruik genomen.
Grote sociale problemen
De Rotterdamse wijk Hoogvliet is een wijk met grote sociale problemen. In de wijk wonen veel uitkeringsgerechtigden en het is een smeltkroes van uiteenlopende culturele achtergronden. Onderling contact tussen de bewoners is niet vanzelfsprekend en het is een uitdaging om de mensen meer te betrekken bij de eigen wijk.
Gemeenschapstuin is uitstekend middel
De gemeenschapstuin is een uitstekend middel om inwoners aan het werk te helpen en tegelijkertijd sociale problemen in een wijk of buurt aan te pakken. Dankzij de gezamenlijke inspanning van diverse partijen, daarbij ondersteund door RadarAdvies, is in Hoogvliet een uitnodigende omgeving voor iedereen ontstaan. De tuin biedt voor ieder wat wils, juist omdat buurtbewoners en andere gebruikersgroepen zelf nauw betrokken zijn geweest bij de inrichting van de tuin.
Voor aanvullende informatie over de Gemeenschapstuin in Hoogvliet kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Lubbe van RadarAdvies (06) 5343 1920.